Anställd vid domstol döms för läcka till gäng

TT

Publicerad 2023-12-14

En kvinna anställd vid Attunda tingsrätt döms till fängelse i 1 år och 9 månader för att ha läckt hemlig information från domstolen till en gängkriminell man.

Brottsligheten är ”systemhotande” och en katastrof för rättsväsendet, anser åklagaren.

Kvinnan, som är i 30-årsåldern, döms för grovt brott mot tystnadsplikt, grovt dataintrång, dataintrång av normalgraden och tre fall av brott mot tystnadsplikt av normalgraden, meddelar Attunda tingsrätt.

Kvinnan har arbetat som handläggare vid domstolen och därigenom hanterat handlingar som bland annat rört hemliga tvångsmedel mot personer i ett kriminellt nätverk i Sollentuna. Det är bland annat dessa hon enligt åklagarsidan lämnat över till en gängkriminell man hon inlett en relation med.

Försvårat för polisen

Vidare har hon enligt åklagaren låtit mannen surfa fritt på hennes jobbdator och därigenom röjt sekretessbelagda uppgifter.

Åklagare Per Nichols har tidigare beskrivit brottsligheten som ”systemhotande” och har sagt att det mer eller mindre blir katastrof om någon bryter mot sekretessen på det här sättet.

– Det är definitivt på det sättet, säger han till TT efter att domen meddelats på torsdagen.

– Om någon anställd i rättsväsendet, oavsett om det är polis, åklagare eller domstol, beter sig på det här sättet så undergräver det rättssystemets möjligheter att utreda och beivra brott, säger Nichols.

Bevisen mot kvinnan består bland annat av loggutdrag från kvinnans arbetsdator, bilder på sekretessbelagda handlingar som återfunnits i hennes telefon samt polisens spaningsuppgifter kopplat till den misstänkta läckan.

Kvinnan har erkänt vissa gärningar och förnekat andra, däribland att hon låtit mannen använda hennes dator. Detta, påstår hon, har skett bakom hennes rygg.

Attunda tingsrätt skriver i domen att brotten kvinnan gjort sig skyldig till varit av ”särskilt farlig art” då de hemliga handlingar hon gett mannen tillgång till haft koppling till pågående brottmål.

Mer än två år

Tingsrätten gör bedömningen att straffvärdet egentligen är mer än de två års fängelse som åklagare Per Nichols hade yrkat på, men att det bör sättas ned med hänsyn till att kvinnan blir av med sitt jobb. Hon döms därför till fängelse i 1 år och 9 månader.

”Vid bedömningen av straffvärdet har tingsrätten beaktat att den åtalade har agerat uppsåtligen samt att brottsligheten i vissa fall har lett till att polisens möjlighet att utreda misstankar om grov brottslighet har försvårats,” säger chefsrådman Magdalena Hägg Bergvall i ett pressmeddelande.

Förhandlingen i målet hölls av jävsskäl vid Stockholms tingsrätt.

ANNONS