Pandemin hotar dränera arbetsplatser

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-07-18

Myndigheterna varnar arbetsgivare: Hälften kan bli sjuka

Om och när den nya influensan slår till på riktigt lär det få stora konsekvenser på landets arbetsplatser.

Arbetsgivarna måste planera för att klara av att hälften av de anställda blir hemma, varnar myndigheterna.

Att försöka stoppa spridningen av influensan A/H1N1 är inte längre meningsfullt. Nu gäller det i stället att försöka mildra effekterna, enligt Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Landets arbetsgivare manas att förbereda sig. Vill det sig illa, så kan uppemot hälften av personalstyrkan bli hemma på grund av influensa i höst.

Måste sänka nivån

– Det viktigaste att tänka på är att se över sin verksamhet beträffande vad som är särskilt viktigt att hålla igång. Man måste ha klart för sig att man förmodligen inte kan bedriva verksamheten på samma nivå, säger Eva Hamberg på avdelningen för samordning och insats på MSB.

– Sedan bör man titta på vad krävs för att driva verksamheten och vidta åtgärder för att säkerställa att man kan upprätthålla den.

Det kan handla om att ta kontakt med bemanningsföretag, att be anställda som nyligen gått i pension att göra inhopp eller att lära upp anställda så de kan sköta även andra än de vanliga arbetsuppgifterna.

Begränsad undervisning

På flera håll är det förberedande arbetet redan långt gånget. Älmhults kommun är ett exempel. Där finns sedan snart ett år en "krisplan för pandemisk influensa".

– Initiativet kom från länsstyrelsen här i Kronobergs län. Vi beredskapssamordnare i länets åtta kommuner träffades och vi fick en mall att utgå ifrån för att försöka hitta rätt i detta, säger John Fritsch, säkerhetschef i Älmhult.

Planen slår bland annat fast att nästan ingen personal avvaras i hemsjukvården, ens under en pandemi. Inom grundskolan kan det däremot gå att driva undervisning i begränsad skala med halva personalstyrkan.

Andra organisationer är just nu i full gång med pandemiplaneringen, däribland Försvarsmakten.

Har du smittats av
svininfluensa?

TT