Skolans uppmaning till barnen: Beblanda er inte med icke-muslimer

Svenska friskolor anklagas för religiös indoktrinering

Uppdaterad 2021-11-06 | Publicerad 2021-11-03

Elever som mobbas för att de inte tillhör kyrkans ”utvalda” familjer. Eller som uppmanas att inte beblanda sig med ”kuffar”, icke-muslimer.

Senaste åren har flera konfessionella skolor anmälts för religiös indoktrinering.

– Vi är väldigt oroliga för att ha våra barn på en skola som drivs av en församling som allt mer liknar Knutby, skriver föräldrar i ett brev till Skolinspektionen.

Aftonbladet har granskat alla anmälningar mot religiösa skolor som inkommit till Skolinspektionen och andra myndigheter de senaste två åren. Det handlar om drygt 30 anmälningar som rör några av Sveriges runt 65 så kallade konfessionella skolor. De drivs ofta av små kristna församlingar eller muslimska stiftelser och föreningar.

Trots att en del anmälare vittnar om en tystnadskultur på skolan har man tagit mod till sig för att berätta om vad som hänt bakom stängda dörrar.

Flera av de konfessionella skolorna har anmälts och utretts av Skolinspektionen de senaste åren.

”Påminner om Knutby”

På en skola i Mellansverige har en grupp anonyma föräldrar uttryckt oro för att deras barn ska dras in i det de beskriver som en sektliknande frikyrklig församling, som enligt anmälare utövar manipulation och kontroll över medlemmarna.

De beskriver hur ungdomar uppmanas att inte umgås med andra utanför kyrkan och att hitta en livskamrat i församlingen – som enligt anmälarna påminner allt mer om ”Knutby”. Lärare ska ha lagt sig i tonåringars privatliv, strängt in sig med elever på ett rum och tillrättavisat de som levt på fel vis.

”Församlingen går även ut i klasserna och gör reklam för sina kyrkliga aktiviteter” skriver föräldrarna till Skolinspektionen, och fortsätter:

”Vi vill inte att våra barn ska delta i en sekteristisk kyrkas aktiviteter och vill inte att de ska bli lockade till skolan via det”.

Skolinspektionen: Behöver prioritera

Anmälan, som inkom tidigare i år har hittills inte lett till att myndigheterna har agerat. 

– För att vi ska kunna hantera de allvarligaste bristerna och de skolor som kanske mest behöver tillsynas behöver vi prioritera dessa. Det innebär att vi inte utreder alla brister vi får signaler om, säger Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen i region norr.

När Skolinspektionen får signaler om problem på en skola görs först en analys av skolan, där man tittar på om det inkommit fler anmälningar, om problemet verkar vara generellt på skolan, när man gjorde en tillsyn sist och vad den handlade om. I de fall man beslutar att inte göra en riktad tillsyn direkt kan uppgifter läggas på bevakning, för att sedan plockas upp vid granskningar vid senare tillfälle.

– Många av de uppgifter och signaler vi får in ser allvarliga ut vid första anblick. Vi får ofta ett annat intryck när vi börjat utreda, säger Fredrika Brickman.

Församlingen som driver Immanuelskolan i Borlänge ställer sig frågande till kritiken, och menar att de inte diskriminerar  hbtq-personer.

När det gäller en av de skolor Aftonbladet granskar, Immanuelskolan i Borlänge har Skolinspektionen just inlett en tillsyn, efter fyra anmälningar till Skolinspektionen det senaste halvåret. Det har även inkommit en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om skolan: ”En person som är bisexuell fick höra att X har satan i sig. X blev tvingad till samtal med lärare en gång i veckan och känt sig tvingad att be” skriver en person till DO.

Skolan nekar dock till kritiken om hur hbtq-personer behandlats.

Anmälde användning av ord som ”kuffar”

Imanuelskolan drivs av en liten frikyrkoförsamling. Ofta har religiösa skolägare, rektorer, lärare eller elevhälsopersonal täta band till kyrkor och moskéer. I anmälningar mot flera skolor pekas det ut som ett problem. En del menar att personal anställts enbart för att de har rätt tro.

En skola med muslimsk inriktning anklagades 2019 av flera anmälare för att ha uppmanat barn att inte beblanda sig med kristna: ”Lärare använder ord som kuffar för att beskriva icke muslimer. Ledningen gör ingenting när det uppdagas att barnen far illa vid pga personal på olika sätt” skriver en person till myndigheten.

En annan anmälare hävdade att skolan delar upp flickor och pojkar på lektioner.

Skolinspektionen inledde efter en rad anmälningar en utredning 2019 och gjorde intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektorn. Myndigheten konstaterade i sitt beslut att skolan uppfyllde kraven ”när det gäller skolans värdegrundsarbete, skolans arbete med att motverka kränkande behandling samt frivillighet gällande konfessionella inslag”.

Skolinspektionen beslutade nyligen att stänga Römosseskolan i Göteborg.

Föräldrar med barn på muslimska Römosseskolan, som Aftonbladet granskat och som Skolinspektionen nyligen har beslutat ska stänga, har tidigare hört av sig till Skolinspektionen och påstått att skolledningen anställt sina släktingar som lärare, trots att personerna saknar behörighet. Enligt anmälningarna brister lärarna i bemötandet mot eleverna.

”Jag är en mycket förtvivlad förälder och vi är flera som är oroliga för våra barn” skriver personen i sin anmälan, och fortsätter:

”Det är deras sista år och de behöver ha en lärare som har erfarenhet så att de kan höja upp sina betyg. Mina barn har inte lärt sig något på ett helt år, jag fick anställa en extra lärare hemma för att de ska undervisas hemma och detta är ohållbart”.

Aftonbladet har varit i kontakt med både styrelsen och före detta rektor på Römosseskolan, som svarar på kritiken mot skolan här.

”Utvalda” familjer i kyrkan särbehandlas

Liknande kritik riktas mot en skola i norra Sverige, som drivs av ett kristet samfund.

”Anställning av personal sker i stort sätt bara utifrån bekant- eller släktskap med ledningen och personalen eller personer som tillhör deras kyrkliga krets. Aldrig utifrån kompetens, utbildning eller erfarenhet”, skriver en person i sin anmälan till Skolinspektionen. 

Samma skola anklagas också för att göra skillnad på barn utifrån deras religiösa bakgrund.

”Tillhör man inte deras ’utvalda’ familjer (barn som tillhör deras anställda eller församlingsmedlemmar) så är man helt oviktigt och blir på alla sätt och vis ignorerad och diskriminerad av skolan. Sektvarning!”, skriver anmälaren.