Bortglömt motiv för attacken

Främlingsfientlighet och invandring mest brännande frågan i Arizona

Gabrielle Giffords.

Mycket av fokus kring attacken mot kongresskvinnan Gabrielle Giffords har hamnat på Sarah Palin, Teapartyrörelsen och det hätska politiska klimatet i USA.

Främlingsfientlighet är ett tänkbart motiv som glömts bort.

Arizona har de senaste åren skakats av starka motsättningar kring den illegala invandringen från grannen Mexiko. Delstatens republikanska majoritet röstade förra året igenom en ny lag som tvingar invandrare att ständigt bära med sig sina id-handlingar. Polisen åläggs att stoppa och fråga ut personer som de har skäl att tro kan vistas i landet illegalt.

Lagen har skapat en hetsig debatt i USA. ungefär på samma sätt som invandringen blivit en het fråga i Sverige i och med Sverigedemokraternas framgångar.

Förr var USA ett land som välkomnade invandrare. Även om man länge haft problem med illegal invandring från framförallt Latinamerika har nykomlingarna snabbt kunnat få jobb och bostad i USA.

Stödjer nya lagen

I ljuset av den långvariga ekonomiska krisen och fortsatt hög arbetslöshet är stämningen i dag en helt annan. Främlingsfientligheten har börjat vinna terräng i det tidigare så öppna USA.

Opinionsmätningarna visar att en majoritet av amerikanerna stödjer Arizonas nya lag. Flera stater planerar att införa liknande regler.

Många är också emot, inklusive president Barack Obama som i starka ordalag fördömt den nya lagen. Många kritiker jämför lagen med apartheidlagarna i de vitas Sydafrika.

Den skjutna Gifford är en stark motståndare till lagen. Polisen undersöker om skytten Jared Lee Loghner har kopplingar till en främlingsfientlig lokal organisation. Ännu har inga sådana bevis offentliggjorts. Inte heller ville han själv säga något om sina motiv när han i går framträdde inför en domstol.

Tillfälligt stoppad

Men Giffords arbete mot den nya invandringslagen är ett minst lika troligt motiv till attacken som den hätska politiska stämningen i USA.

I Ariziona har invandringslagen skapat mycket större spänningar än exempelvis Obamas hälsovårdsreform. Lagen är tillfälligt stoppad medan domstolarna ska avgöra om den bryter mot den amerikanska konstitutionen eller inte.

Mycket tyder på att Loghner noga planerade sitt attentat. Däremot är hans motiv fortfarande mycket oklart. Här är några andra tänkbara motiv:

”Ett Mecka för fördomar”

* Ilska över Obamas reform att införa en obligatorisk sjukförsäkring för alla. Samma kväll som representanthuset godkände hälsovårdsreformen krossade någon rutor på Giffords kontor i Tuscon.

* Hatiska politiska klimatet. Teapartyrörelsen i Arizona tillhör USA:s bäst organiserade. Den populistiska rörelsen har lockat tusentals att protestera mot höga skatter, moms och "big government" i största allmänhet.

* Ekonomiska krisen. Arizona hör till de delstater där flest människor tvingats flytta från sina hem för att värdet på husen sjunkit under vad de lånat.

Arizona är i mycket ett USA i miniatyr just. Ett centrum för de motsättningar som skär igenom landet.

Som sheriffen i Tuscon uttryckte det efter attentatet:

– Tyvärr har Arizona blivit ett Mecka för fördomar och inskränkhet.