Far och son dog i gruvolyckan

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-05-18

Hissen rasade i Malmberget

Två män dog när deras hisskorg störtade ner i ett djupt hisschakt vid en gruvolycka i Malmberget.

Männen är en 52-årig far och hans 21-årige son.

– De anhöriga är underrättade, säger Eva Sjöström vid polisen i Gällivare.

En kranbilsförare blev vittne och chockades svårt.

Olyckan inträffade i LKAB:s gruva i Malmberget strax efter klockan 12 i dag.

Det var under ett besiktningsarbete av ett blivande malmschakt, där malmhissar ska gå, som olyckan inträffade.

Korgen rasade

De två byggarbetarna skulle undersöka bergssidorna, alltså malmschaktets väggar. Utrymmet var 8,5 meter långt och 4,8 meter brett. Hisskorgen som de båda männen befann sig i var fäst till en mobil kranbil som befann sig på 1 040 meters-nivån.

I kranbilen satt en tredje person, kranföraren. När männen arbetade och inspekterade väggarna gick plötsligt något fruktansvärt fel. Korgen rasade ner till 1 136 meters-nivån. Männen dog – framför ögonen på kranbilsföraren.

– Vi vet ännu inte hur mycket han såg eller vad som orsakade olyckan, om något kan ha gått sönder. Men föraren chockades svårt, säger Anders Lindberg, informatör vid LKAB.

De avlidna är en 52-årig far och hans 21-årige son.

– De anhöriga är underrättade, säger Eva Sjöström vid polisen i Gällivare.

Inte lätt att undsätta

Olyckan inträffade vid Vitåforsgruvan i Malmberget, i närheten av den malmkropp som brukar benämnas ViRi (Vitåfors-Ridderstolpe).

Enligt uppgift arbetade de två männen åt en lokal entreprenörfirma som LKAB lejt in i samband med arbetet med att etablera en ny huvudnivå i gruvan.

– Jag har inga kommentarer i nuläget. Vi måste få samla oss nu, säger företagets vd till Aftonbladet.

Skulle besiktiga schakt

Männens arbete gick ut på att kontrollera och besiktiga arbetet i ett schakt.

– De befann sig i en korg som hängde från en lyftkran. Kranen stod uppe på 1 040-metersnivån och exakt på vilken nivå de befann sig när korgen lossnade vet vi inte. Korgen hamnade på 1 136-metersnivån, nästan hundra meter under den plats kranen stod, säger Anders Lindberg, informatör vid LKAB.

Vad som orsakat olyckan är ännu inte känt.

– Det vi kan säga är att det är en byggnadsolycka. När det händer olyckor i gruvor tänker folk ofta på ras, men det här hade inget med berget att göra. Det handlar antingen om materialfel eller om den mänskliga faktorn, säger Lotta Fogde, informationsdirektör på LKAB.

Kristeam inkallat

LKAB har kallat in sin katastrofledning och sammansatt ett kristeam.

– Det blir tungt att meddela de anhöriga detta, säger Anders Lindberg.

Polisen har skickat tekniker från Luleå som kommer att göra en teknisk undersökning under kvällen för att ta reda på vad som orsakade olyckan.