Det var fel att stänga Lundsberg

Publicerad 2013-11-22

I dag kom kammarrättens utslag som ger skolan rätt.

Det var fel av Skolinspektionen att stänga Lundsbergs internatskola.

Det slår kammarrätten i Stockholm fast i dag.

Men nu ska lagen skrivas om.

– Regeringskansliet arbetar med att förändra lagstiftningen för att tydliggöra att Skolinspektionen ska ha rätt att utöva tillsyn över verksamheten på elevhemsboenden, säger Anders Andrén, presschef på Utbildningsdepartementet.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har tidigare flaggat för att ändra lagen om det visar sig att Skolinspektionen inte kan agera utifrån vad som sker på elevhemmen.

Det finns inget i skollagen som särskilt reglerar elevhemmen.

– Regeringskansliet arbetar med att förändra lagstiftningen för att tydliggöra att Skolinspektionen ska ha rätt att utöva tillsyn över verksamheten på elevhemsboenden. Vi bedömer att riksdagen ska kunna ta ställning till en lagändring under 2014, säger Anders Andrén, presschef på Utbildningsdepartementet.

I början av höstterminen beslutade Skolinspektionen att ge Lundsberg ett tillfälligt verksamhetsförbud. Beslutet kom efter att två elever polisanmält att de bränts med strykjärn av flera äldre elever. Det hela var en del i en nollningsritual på skolan.

Skolinspektionen - som tidigare kritiserat Lundsberg för att skolan inte kommit till rätta med pennalism och mobbning - startade en ny utredning efter strykjärnsnollningen. Skolinspektionen menade att Lundsberg inte fått bukt med pennalismen och att elevernas trygghet inte var säkrad. Därför beslutade inspektionen att stänga Lundsberg med omedelbar verkan den 28 augusti.

Men Lundsberg överklagade beslutet och förvaltningsrätten gav skolan rätt. Enligt domen ska Skolinspektionen granska utbildning och har inte rätt att lägga sig i vad som händer på ett elevhem på ledig tid. 

Tolkar lagen fel

Skolinspektionen anser att förvaltningsrätten tolkar lagen fel och överklagade beslutet till kammarrätten.

I dag kom alltså kammarrättens utslag som ger skolan rätt.

Kammarrätten avslår överklagan och konstaterar att skollagens utformning innebär att internatverksamhet, som äger rum utanför skoldagen, inte omfattas av Skolinspektionens tillsynsansvar.

– Vi menar att vi har tillsyn över att skolhuvudmän följer skollagen. Och i skollagen framgår det tydligt att rektor och huvudman ska förebygga och förhindra de kränkningar som sker i verksamheten och i samband med verksamheten. Vi menar att det som sker på ett elevhem har ett sådant samband med verksamheten, säger Skolinspektionens rättschef Marie Axelsson.

Skolinspektionen menar inte att man har tillsynsansvar över elevhemmet utan över att den som driver skolan följer skollagen och förebygger kränkningar och mobbning.

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

Enligt kammarrättsrådman Christina Eng som var med och fattade beslutet finns det en möjlighet att Lundsbergsfallet når högsta instans och blir vägledande.

– Skollagen som den ser ut nu är en ny lag så det finns inte så många prejudikat. Det beror på vad Skolinspektionen gör och vad de säger i sitt överklagande, säger Christina Eng.

Skolinspektionen har tidigare förelagt Lundsbergs skola att senast den 28 november 2013 vidta åtgärder, så att skollagens krav när det gäller trygghet och studiero samt skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.

Tio personer åtalade

I tisdags åtalades tio personer, nio elever och en anställd, för strykjärnsnollningen.  Brottsrubriceringarna för eleverna är olaga hot, alternativt ofredande. De som använde strykjärnet åtalas också för vållande till kroppsskada. Elevhemsföreståndaren åtalas för medhjälp till olaga hot alternativt medhjälp till ofredande.

ANNONS