Grannländerna stängde direkt – 100 hann dö i Sverige

Coronakommissionens tunga kritik om äldrevården

Publicerad 2020-12-15

Norge, Danmark och Finland införde besöksrestriktioner i samband med ländernas första dödsfall.

När detta skedde i Sverige hade mer än 100 personer redan dött på svenska äldreboenden, skriver coronakommissionen.

– Jag har svårt att se att ett nationellt besöksförbud ett kort tag innan skulle gjort en större skillnad, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen, och tidigare regeringar, får tung kritik för att inte ha åtgärdat strukturella brister som varit kända i årtionden. Även Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kritiseras i coronakommissionens delrapport om äldreomsorgen.

”Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen borde omgående ha lagt mera vikt vid förhållandena på särskilda boenden. Vår bedömning är att varken Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen haft en tillräcklig överblick över den kommunala äldreomsorgens problem och brister. Det innebar att vägledning för arbetet i äldreomsorgen dröjde”, skriver de.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får hård kritik av coronakommissionen.

Norge agerade tidigt

Andra nordiska länder hade större fokus och tidigare åtgärder kring äldreomsorgen, skriver kommissionen som främst tittat på situationen i våras.

29 februari publicerade norska Folkehelseinstituttet utförliga riktlinjer för pandemibekämpning i sjukhem. Personal inom äldreomsorgen som varit i riskområden uppmanades att stanna hemma från arbetet i 14 dagar.

”I Sverige hade personer som återvänt från riskområden i utlandet, under förutsättning att de var symtomfria, inga begränsningar att gå till arbetet direkt efter hemkomsten, oavsett om det var inom äldreomsorgen, sjukvården eller andra verksamheter”.

Redan i samband med de första covid-relaterade dödsfallen infördes besöksrestriktioner i våra tre grannländer Norge, Danmark och Finland. När detta skedde i Sverige hade mer än 100 personer dött på svenska äldreboenden, skriver coronakommissionen.

Anders Tegnell.

Tegnell har undvikit jämförelsen

Coronakommissionen skriver att kapaciteten inom sjukvården stod i fokus under pandemins första skede, vilket man uttrycker viss förståelse för.

”Likväl framstår det som klandervärt att myndigheterna inte per omgående lade mera vikt vid förhållandena på särskilda boenden med genomgående svaga äldre, i synnerhet med den tillgängliga kunskapen om att sjukdomen var särskilt allvarlig för den gruppen”, skriver coronakommissionen.

Sveriges statsepidemiolog har hösten återkommande sagt att länder som Norge och Finland är ovanliga ur ett europeiskt perspektiv, och har därför undvikit jämförelsen.

– Som vi har diskuterat ganska många gånger så finns det ganska många länder i Europa att jämföra med. Om man jämför med till exempel Österrike som haft väldigt strikta åtgärder, mycket striktare än Norge, så ser deras andra våg betydligt värre ut än den svenska andra vågen, sa Anders Tegnell till Aftonbladet 3 december.

Efter dagens pressträff gavs Aftonbladet möjlighet att ställa tre frågor till socialminister Lena Hallengren (S).

Hallengren: ”Inte pekat på specifika frågor”

Efter dagens pressträff gavs Aftonbladet möjlighet att ställa tre frågor till socialminister Lena Hallengren (S).

Vad säger du till den som förlorat en anhörig till följd av att Sverige misslyckades med sin strategi att skydda de äldre, enligt coronakommissionen?

– Det är naturligtvis otroligt sorgligt, ledsamt, det finns ju inga andra ord att använda för någon som förlorat en anhörig. Kommissionen är däremot inte helt tydlig med exakt vad som skulle gjorts i stället. Utan man tittar ju på dels den allmänna samhällsspridningen, och man tittar också på de strukturella brister som funnits under längre tid i äldreomsorgen.

Coronakommissionen har framförallt tittat på våren, sa ordförande Mats Melin. Om du ser till dig själv – vad hade du som ansvarig minister kunnat göra annorlunda för att det hade kunnat gå bättre i början?

– Jag känner inte riktigt att du ställer frågor som har att göra med coronakommissionen, därför att de har inte kunnat peka på den typen av specifika frågor som kunde gjorts annorlunda. De nämner till exempel besöksförbudet. Jag har svårt att se att ett nationellt besöksförbud ett kort tag innan skulle gjort en större skillnad. Jag kan förstås inte utesluta det, men den dialog som vi hade då med Sveriges kommuner och regioner – att den 10 mars avråda från alla besök i vård och omsorg – var något som vi då upplevde var tillräckligt. Att man omedelbart, med oro och omtanke om boende i särskilda boenden, såg till att ”nu har vi inte besök”. Sedan konstaterade vi att för att det där ska upprätthållas över tid så behövs ett nationellt besöksförbud.

– Det som jag också tror kan ha spelat roll är det här med skyddsmateriel. Att Folkhälsomyndigheten tittar på det ur ett smittskyddsperspektiv, Arbetsmiljöverket ur ett arbetsskyddsperspektiv. Och de hade inte alltid samma typer av riktlinjer. Det tror jag säkert att vi kan ta med oss i framtiden, säger Lena Hallengren.

Arkivbild.

Coronakommissionen jämför med nordiska grannländer, och säger att minst 100 personer dog i covid-19 på svenska äldreboenden innan de stängdes för besök. Medan det i de nordiska grannländerna gjordes i samband med de första dödsfallen. Varför stängdes det inte tidigare i Sverige?

– Jag har inte tagit del av hela kommissionens rapport. Om de skriver det så är det säkert så. Vi har ju inte jämfört oss med andra länder utan vi har hela tiden försökt vidta alla de åtgärder som vi har sett har varit rätt åtgärder.

Som exempel på en sen och otillräcklig åtgärd, lyfter coronakommissionen att regeringen borde infört nationellt besöksförbud tidigare än när det gjordes – vilket var den 1 april.

Lena Hallengren tycker att detta är missvisande.

– Det är rätt att det nationella besöksförbudet trädde i kraft då. Men dialogen med SKR, och deras besked att man avrådde från besök i all vård och omsorg från den 10 mars, tycker inte jag att man kan bortse från. För det var en väldigt stor förändring som då skedde. Och det gällde både äldreomsorgen och övriga vårdinrättningar. Så jag tycker inte det blir riktigt relevant att bara tala om att vi hade ett besöksförbud från 1 april, säger socialminister Lena Hallengren.

PODD Vaccinfrågan: Så kan det funka i regionerna

Aftonbladet Daily med Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen