Återinför värnplikten!

KOLUMNISTER

Jag har tidigare sett positivt på den kraftiga bantning som det svenska försvaret genomgått sen mitten av 1990-talet. I dag har Sverige knappast något invasionsförsvar alls. Liksom de flesta gjorde jag bedömningen att det inte längre fanns någon hotbild mot Sverige. Berlinmuren hade fallit. Det kalla kriget var slut. Warszawapakten var upplöst. Det gamla Sovjetunionens lydstater i Baltikum och Östeuropa var befriade. Det nya Ryssland var militärt och ekonomiskt bankrutt. Det skulle dröja många år innan vår tradi­tionella ”fiende” i öst skulle kunna bygga upp ett starkt försvar igen. Allt talade för en svensk nedrustning.

Under 00-talet genomgick Sverige ett försvarspolitiskt paradigmskifte. Regementen, förband, brigader och bataljoner raserades. Försvarsmaterial såldes ut för en spottstyver. Värnplikten trappades ner och i maj 2009 beslöt riksdagen slutligen att den allmänna värnplikten i Sverige skulle avskaffas helt. Det svenska invasionsförsvaret, som tidigare skyddade land­ets gränser mot anfall från främmande makt, byttes ut mot ett minimalt så kallat ­insatsförsvar. Frivilliga unga män och kvinnor tog värvning som yrkessoldater för att skickas på FN- eller Nato­uppdrag till olika krigshärdar i världen. Jag tyckte att Sverige valt en klok och modern militärstrategisk väg.

Det finurliga med riksdagsbeslutet att avskaffa den allmänna värnplikten, som trädde i kraft den 1 juli 2010, var att värnplikten skulle kunna aktiveras igen om det uppstod ett reellt militärt hot mot Sverige. Denna lilla brasklapp tror jag inte att många känner till.

Jag anser att tiden redan nu är mogen att återinföra den allmänna värnplikten i Sverige - av många skäl. Ryssland rustar upp så det knakar och genomför alltmer närgångna spaningar mot Sverige - även om Ryssland ännu inte kränkt svenskt luftrum eller svenskt vatten. Den svenska armén måste återställas, liksom flottan.

Men det är inte bara av militärstrategiska skäl som den allmänna värnplikten bör återinföras både för pojkar och flickor som fyllt 18 år. Det finns också starka socialpolitiska och arbetsmarknads­politiska skäl att göra det. När en hel årskull pojkar och flickor får göra lumpen försvinner de ur arbetslöshetsstatistiken! Allmän värnplikt innebär också att unga män och kvinnor tränas i att ta ansvar. De lär sig att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Integrationen med ungdomar med invandrarbakgrund under­lättas. Ungdomarnas hälsa och fysik förbättras genom fysisk träning. Hur gammal­­­­­­­­­modigt det än kan låta så är det heller inte fel att lära sig att lyda ­order.

Värnplikten innebär en nyttig förberedelse för det kommande inträdet i ­arbetslivet och inför de ofta hårda krav på ansvar som arbets­mar­k­nad­en ställer. Ge oss lumpen tillbaka!

Varför, Gud?

I mars 2011 fick den nyss avlidne Kristan Gidlund veta, att han hade magcancer. ­Någon vecka senare fick jag själv veta att jag hade en jätte­lik cancertumör i magen. I tisdags somnade Kristian in. Han fick bara leva i två och ett halvt år till. Läkarna lyckades inte hindra cancern från att ta hela hans kropp i besit­tning. Själv har jag överlevt - men vet inte för hur länge. Ingen vet det. Tack Gud för att du skonade mig - den här gången. Men varför tog du Kristian ifrån oss? Han var ju så ung, så glad, så begåvad … Varför fick jag leva men ­inte Kristian? Vi behövde ­honom för att förstå hur ­viktigt livet är.

Barn i posten

Posten ger som sannolikt enda företag i världen sina ofrivilligt barnlösa anställda en mycket ovanlig löneförmån. De betalar nämligen föräldrarna för en stor del av vad det kostar att låta kvinnan g­enomgå konstgjord befruktning. På det sättet tror posten att deras anställda blir lyckligare och jobbar bättre. Förr pratade man alltid om att det var storken som kom med bebisen. Nu kan man säga att barnet kommer som ett brev på posten.

avElisabet Höglund

ARTIKELN HANDLAR OM