Sveriges mest onödiga utredning

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S)

Folkhälsoministern tillsätter Sveriges onödigaste utredning.

Allt finns redan.

Om Gabriel Wikström (S) inte ville göra sig bred skulle han genast skrinlägga planerna på att tillsätta ett av årtiondets onödigaste utredningar.

Det han vill ha reda på är nämligen belyst. Av exempelvis Apoteksföreningen.

Så här ligger det till. Det finns, enligt Apoteksföreningen, omkring 1 300 apotek i Sverige. Det är 30 procent fler än innan apoteksmonopolet skrotades 2010.

74 procent av Sveriges befolkning har högst fem minuters bilfärd till närmaste apotek. 1,4 procent har mer än 20 minuter med bilen till apoteket. Det är färre än före avregleringen.

Tillgängligheten har ökat

I dag går det 7 400 personer per apotek. På monopolets tid var det 10 000. EU-snittet ligger på 4 000 personer.

Högst apotekstäthet per person finns i glesbygdslänen Jämtland, Västerbotten och Gotland. Lägst är den Stockholm, Blekinge, och Södermanland.

Tillgängligheten har alltså, tvärtemot vad Gabriel Wikström tycks tro, alltså ökat sedan monopolet avvecklades. För övrigt fanns inget monopol före 1970, så det är inte hugget i sten att det måste finnas för att folk ska få tag på medicin. Det fick man redan när jag var barn, jag lovar.

Behöver inte utredas

I femton år ägdes dessutom monopolet av staten, som majoritetsägare, tillsammans med Apotekarsocieteten. Det funkade det också.

Dessutom är det så att varje apotek ska godkännas av Läkemedelsverket och får då rätt att sätta upp den nationella apotekssymbolen i entrén.

Om man som Gabriel Wikström vill att alla apotek ska tala om var man samma dag får tag på ett läkemedel som de själva inte har hemma just då kan ju Läkemedelsverket kräva det för tillståndsgivning. Ger man inte kunderna den servicen, vilket borde vara en självklarhet, får man inget tillstånd och blir utan skylt.

Svårare än så borde det inte vara. Det kan fixas utan någon som helst utredning.

Till sist vill Gabriel Wikström ge apoteken ett samhällsuppdrag. Så bra, då är han enig med branschen. Apoteksföreningen vill stärka och öka apotekens bidrag till vårdkedjan och avlasta primärvården.

Det behöver inte heller utredas. Det står på deras hemsida.