Regeringen i fritt fall

Förtroendet för Stefan Löfven tokrasar i ny mätning

En katastrof för regeringen.

På annat sätt kan Aftonbladet/Sverige tyckers nya mätning av förtroendet för riksdagens partiledare knappast beskrivas.

Förtroendet för statsminister Stefan Löfven tokrasar. Miljö­minister Åsa Romson placerar sig i botten.

Det är inte många som kan glädjas åt dagens mätning från Aftonbladet/Sverige tycker. Men allra tristast är den för regeringens tre partiledare, Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP) och Gustav Fridolin (MP).

Trots att han är statsminister ligger Stefan Löfven tvåa på listan, slagen av KD-Hägglund som är under avveckling. Bara det är en sensation. Att andelen väljare som har stort eller mycket stort rasar med 13 procentenheter är också, minst sagt, uppseendeväckande.

Åsa Romson (MP), språkrör och miljöminister ligger sist. Trots att hon företräder riksdagens fjärde största parti och har hand en av regeringens mest prioriterade frågor. Hon ligger till och med efter vikarierande Mattias Karlsson (SD) och ännu inte valda Ebba Busch Thor.

Före jul var Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister och språkrör, den partiledare som svenska folket hade näst högst förtroende för. Nu ligger han på sjätteplats, trots att även han ansvarar för en av de frågor som regeringen satt högst upp på agendan.

För de två partierna som ingår i regeringen är dagens mätning kort och gott en katastrof. Inga muntra besked alls för en ­regering som inte fått upp styrfarten.

När Göran Hägglund, efter 11 år, slutar som partiledare i slutet av april gör han det på topp. Nästan fyra av tio har stort eller mycket stort förtroende för honom. Men ­någon annan förklaring än för­tida nostalgi är svår att hitta.

Hägglund har inte gjort något anmärkningsvärt under året. Utom att just avisera sin avgång.

Förtroendet för Stefan Löfven toppade för ett år sedan. Sedan sjönk det långsamt för att gå upp i samband med decemberöverenskommelsen. Sedan dess har det rasat.

I normalfallet toppar statsministern förtroendeligan. Så har det varit sedan Aftonbladet började mäta förtroendet för partiledarna för drygt 20 år sedan. Men Löfven ligger nu faktiskt tvåa. Och raset är ett av de kraftigaste som uppmätts.

En förklaring kan vara den korta hållbarheten på många av Löfvens besked. Han skulle inte regera på någon annans budget. Jo, det gjorde han. Han skulle utlysa nyval, nej det gjorde han inte. Han skulle inte höja bensinskatten eller sänka rot. Jo, det gjorde han.

Löfven har påtagliga svårigheter att hävda sig bland väljare under 30 och ännu svårare bland män. Han är en kvinnornas man.

Därutöver kan han trösta sig med ett grundmurat internt förtroende. 90 procent av S-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för honom.

Lööf leder ett av de mindre partierna men förtroendet för henne som person är högt, hon ligger trea på förtroendetoppen. Och hon toppar, tillsammans med Göran Hägglund, listan över de partiledare som den yngsta väljargruppen har förtroende för.

Lööf står överst också på en ­annan lista. 94 procent av ­Centerns väljare har stort eller mycket stort förtroende för henne­ och det är mätningens i särklass bästa siffra.

Kinberg Batra valdes till ny M-ledare för tre månader sedan. Men hon har hittills spelat en undanskymd roll. Med undantag för den extra partistämman, något enstaka inhopp i kammaren och partiets Sverigedag har hon inte synts till.

Dock har hon gjort sig känd. Hon är bara okänd för fem procent av väljarna. Förtroende­siffrorna är jämntjocka, alla grupper har ungefär lika stort förtroende med ett undantag. Kinberg Batras stödtrupper finns, precis som för hennes partis, i storstäderna.

25 procent har stort eller mycket stort förtroende för Jimmie Åkesson. Motsvarande siffra för Stefan Löfven är 34 procent. Skillnaden stannar alltså vid nio procentenheter, något som fler partistrateger borde ta sig en rejäl funderare över än de socialdemokratiska.

Politik är en förtroendebransch och den som många har förtroende för är en valvinnare.

Åkessons akilleshäl är kvinnorna. Där har han en del att göra. Den yngsta väljargruppen gör inte heller vågen.

I den senaste mätning från Sifo uppgav 14 procent att de hade stort eller mycket stort förtroende för SD-ledaren. Den siffran är nu dubblerad.

Den viktigaste förklaringen är att Sifo telefonintervjuar. ­Sverige tycker ställer sina ­frågor till en panel på nätet som alltså inte behöver avslöja för en nu levande människa att hen har förtroende för Åkesson.

Vänsterledaren har inte gjort något större väsen av sig under nyåret och kanske är det förklaringen till dagens rätt så beskedliga förtroendesiffra. Som sig bör för en Vänsterledare är förtroendet högre för honom bland kvinnor och unga än bland män.

Även för utbildningsministern är den här mätningen en kalldusch. Han brukar vara en av dem som svenska folket har störst förtroende för men nu ligger han på sjätte plats. Det är framför allt männen som är avvaktande.

Noteras bör att hela 36 procent uppger att de inte har något förtroende alls för det manliga språkröret.

När det gäller förtroendet bland de egna väljarna ligger Fridolin något högre än kollegan ­Romson, 87 procent har stort ­eller mycket stort förtroende för honom.

Folkpartiet ligger illa till i opinionen. Förtroendet för FP-ledaren är trots uppgången är det lägsta i Alliansen, om man undantar den ännu inte valda Ebba Busch Thor.

Björklund ligger illa till bland kvinnor och unga, medan männen är mer uppskattande.

Många tror att Björklund kommer att utmanas som partiledare vid landsmötet i höst. Men han har fortfarande ett högt förtroende internt. 79 procent av FP:s väljare har stort eller mycket stort förtroende för Björklund som är inne på sitt åttonde år på FP-toppen.

Avgående oppositionsrådet i Uppsala väljs enligt planerna till ny KD-ledare den 25 april. Men hon är fortfarande mycket okänd, en fjärdedel av väljarna uppger att de inte känner till henne.

Men av dem som noterat vem hon har 22 procent stort eller mycket stort förtroende för ­henne.

Busch Thor har en ganska kall framtoning och det uppskattas inte av de kvinnliga väljarna. Andelen som har förtroende för henne är påfallande lägre än bland män och yngre.

Den interna uppbackningen är dock inget att klaga på. 78 procent­ av KD-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för henne.

Under sina fem månader som vikarierande SD-ledare har Mattias Karlsson inte gått genom rutan. Enligt egen utsago skyr han offentligheten och jobbar hellre i kulisserna. Det verkar vara en korrekt bedömning av var han gör sig bäst. Sämst går Karlsson hem bland unga och kvinnor.

Miljöpartiet måste sätta in en stöt för att förändra bilden av språkröret och miljöministern. Förtroendet för ett statsråd och en partiledare ska inte ligga på den här låga nivån. Det bådar inte gott för de gröna.

Det finns inte mycket ljus i mörkret för Åsa Romson. Bland väljarna i allmänhet ligger hon sist.Hos kvinnorna, som varit Romsons stödtrupp, är det bara Busch Thor och SD-Karlsson som ligger sämre till.

Det är faktiskt öken för Åsa Romson. 77 procent av MP-­väljarna har stort eller mycket stort förtroende för henne. Det är den sämsta siffran i den här mätningen om man undantar SD:s ordinarie och vikarierande ordförande.

Sifo har gjort ­mätningarna till och med januari.

I månads­skiftet av j­anuari och februari gjorde Sverige tycker en ­hittills opublicerad nollmätning. Jäm­förelserna gäller den.

FOTNOT: I dagens papperstidning var vissa av förtroendesiffrorna felaktiga. Aftonbladet beklagar. De korrekta siffrorna finns i grafiken nedan.

Se hela undersökningen i siffror

Längst ner på sidan hittar du hela Sverige Tycker