Kassan begår ett övergrepp

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2007-02-07

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Eva Borg är utsatt för ett övergrepp. Hon vill, och tycker själv att hon kan, jobba.

Men statliga förmyndare säger att hon inte får.

En myndighet har beviljat Eva Borg starta eget-bidrag. Den måste rimligen gjort bedömningen att hon kan arbeta. Annars är det tämligen meningslöst att starta eget.

En annan myndighet anser däremot att Eva Borg bara kan jobba till 25 procent. Resten av arbetstiden ska hon ha sjukersättning, det som förr kallades förtidspension.

Försäkringskassans beslut, som de själva anser sig förhind-rade att motivera, är obegripligt.

De vet bättre

För det första inkompetensförklarar det helt Eva Borg. Hon är en idiot som anser att hon kan jobba. Försäkringskassan vet minsann bättre än hon själv, fattas bara.

För det andra rimmar beslutet synnerligen illa med regeringens ambitioner att underlätta för människor att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukdom.

Efter förslag från den förra regeringen har regelbunden omprövning av sjukersättning införts. Att man var inkapabel till att jobba vid ett tillfälle gör inte att man automatiskt ska vara utstämplad från arbetslivet i all evighet.

Ännu ivrigare

Den nya regeringen är ännu ivrigare. Arbete, arbete och arbete predikar den. Det återspeglas bland annat i årets instruktion till Försäkringskassan. Redan i andra meningen slås fast att man ska ta tillvara alla möjligheter för den enskilde att arbeta och få en egen lön.

I dag lever över en halv miljon människor på sjuk- och aktivitetsersättning (det senare stödet gäller unga). Det är tio procent av befolkningen mellan 20 och 64 år.

Orimligt

Smaka på det. Var tionde människa i arbetsför ålder försörjer sig helt eller delvis på det som förr kallades förtidspension. Det är givetvis orimligt.

Men ännu mer orimligt är det att Eva Borg mot sin bestämda vilja pensioneras till 75 procent. Trots hjälp av en jurist har hon motats bort från sitt arbete.

Det är förmynderi på hög nivå. På – eller till och med över – gränsen för myndighets-övergrepp.

Läs mer:

Lena Mellin

Följ ämnen i artikeln