Mejla

Elisabet Höglund

”Avslöjandet” om Bildt innehöll inga nyheter

KOLUMNISTER

Det politiska minnet är kort. Men att det var så kort som de senaste dagarnas debatt om den svenska asylpolitiken, efter ännu en spektakulär läcka från Wikileaks har visat, hade jag aldrig kunnat drömma om. 

I Wikileaksdokumentet citeras ett samtal i Bagdad i september 2007 mellan utrikesminister Carl Bildt och USA:s dåvarande Bagdadambassadör Ryan Crocker. Där ska Bildt ha sagt att Sverige inte kunde ta emot lika många flyktingar från Irak i fortsättningen, dels på grund av den alltmer negativa opinionen, dels därför att Irakflyktingarna hade blivit allt svårare att integrera i det svenska samhället. De kommer hit ”blottställda, lågutbildade och utan yrkes- eller språkkunskaper”, ska Bildt ha sagt. 

Det är mycket troligt att Carl Bildt uttryckte sig så. Men varför blir alla så upprörda över det i dag? Alliansregeringen var redan 2007 på väg att lägga om kursen för asylpolitiken, framförallt när det gällde  asylflyktingar från Irak. 2007 tog Sverige emot 18 000 asylsökande irakier. Regeringen förväntade sig en fortsatt ökning.

I början av september 2007 besökte Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström Bagdad för överläggningar med den irakiska regeringen. Avsikten var att förhandla fram ett så kallat återvändandeavtal mellan Irak och Sverige.  Avtalet skulle underlätta för asylsökande irakier att återvända hem, om de nekats asyl i Sverige. Det handlade inte i första hand om påtvingad utvisning utan om frivilligt återvändande.

Som politisk reporter på ”Rapport” bevakade jag själv den här frågan. Det förekom inte alls något hemlighetsmakeri kring  återvändandeavtalet med Irak. Tvärtom. I februari 2008 undertecknades avtalet i Bagdad och Sverige kunde börja tillämpa de strängare asylreglerna. Samtidigt infördes ett återetableringsstöd på 50 000 kronor per familj till de flyktingar, som flyttade tillbaka. Allt detta går att läsa om i olika artiklar från 2007 och 2008. Syftet var tydligt: asylpolitiken skulle skärpas. Färre flyktingar skulle tas emot i Sverige.

Efter Wikileaksuppgifterna riktas nu flera krav på att Tobias Billström ska avgå. Varför krävdes inte hans avgång redan 2007, när det stod klart vilken asylpolitik Billström tänkte föra? Liberala Ungdomsförbundet hävdar att det som ”avslöjas” i Wikileaksdokumentet ”inte är förenligt med liberal asylpolitik”. Det talas i stället om ett ”dubbelspel” från Tobias Billströms sida. Jag undrar om Liberala Ungdomsförbundet och andra kritiker har sovit i fyra år, eftersom de inte verkar känna till att det som nu ”avslöjas” av Wikileaks är den asylpolitik som har tillämpats i Sverige sedan 2007.

I en intervju i Sydsvenska Dagbladet i december 2007 säger Tobias Billström, att det är viktigt att Sverige har möjlighet att avvisa irakiska medborgare till deras hemland. ”Vi måste ha ett återvändandeavtal med regeringen i Bagdad för att Irak ska vilja ta tillbaka sina medborgare”, sa Billström den gången.

Det känns obehagligt att som kritiskt granskande journalist behöva försvara regeringen. Det gör jag inte heller. För oavsett vad man tycker om alliansregeringens asylpolitik så är det viktigt att debatten handlar om rätt saker och att vi alla går tillbaka till källorna, inte minst när det handlar om att värdera sådant som står i läckta dokument från Wikileaks. De senaste dagarnas mediedebatt har varit både vilseledande och okunnig.

Det är faktiskt inte så att den moderatledda regeringen har låtsats stå för en generös flyktingpolitik samtidigt som man i hemliga rum talat i flyktingfientliga termer. Flyktingpolitiken skärptes redan för tre år sen och de moderata statsråden har inte gjort något för att dölja detta, allra minst Tobias Billström. Tvärtom talade de högt och ljudligt om hur viktigt det var att få börja skicka tillbaka irakier till Irak, i värsta fall med tvångsåtgärder.

Däremot har Bildt-Billström skött uppståndelsen på ett bedrövligt sätt. Bildt teg, medan Billström gjorde en Ringholmare och gav samma tomma svar sjutton gånger. Varför inte säga som det var? Folk visste ju redan att regeringen sedan 2007 velat minska flyktingströmmarna från Irak. Var finns medierådgivarna? 

Av: 

Elisabet Höglund

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Elisabet Höglund