Tre fall som ger världen hopp

Donald Pols, ordförande för nederländska Jordens vänner firar efter domstolsbeslutet.

Domstolar och aktivister får allt större betydelse för att stoppa klimatutsläpp när politikerna inte vill eller förmår att göra det själva.

Här är tre dagsfärska exempel på en ny utveckling som ger hopp om att målen i Parisavtalet ska kunna nås trots den enorma utmaningen.

Följ ämnen

En domstol i Nederländerna gav i går världens största oljebolag Shell bakläxa. Deras plan för att minska sina utsläpp håller inte. Domstolen beordrar Shell att minska sina utsläpp med 45 procent till 2030. Mer än dubbelt så mycket som bolaget planerade.

Nyhetsbyrån Reuters skriver att domen gäller hela Shells världsomspännande verksamhet.

Jurister och miljöexperter beskriver domen som unik. Om den står sig kan man se den som en prejudikat för att det inte bara är stater som måste följa Parisavtalet utan även stora företag.

Shells koldioxidutsläpp är större än många staters.

Shell tänker överklaga domen men den är ändå en enorm framgång för ett aktivistlett klimatarbete. Bakom stämningen mot Shell står den nederländska grenen av miljöorganisationen Jordens vänner.

I Australien kom en annan dom som sätter press på den egna regeringen.

En federal domare slog fast att landets miljöminister Susan Ley måste göra en rimlig försiktighetsbedöming för att Australiens barn inte ska drabbas av skador, när hon fattar beslut om en kolgruva i New South Wales kraftigt ska få utöka sin verksamhet.

Åtta barn i åldern 13-17 år hade stämt staten.

Domaren stoppade inte gruvprojektet men uttalade väldigt tydligt att gruvan innebär ökade utsläpp och därmed en ökad risk för framtida skador. Han uppdrog åt parterna att prata ihop sig i frågan.

Historiska utslag

Pressen har med andra ord ökat starkt på Ley att tänka sig för både en och två gånger innan hon godkänner en utökad gruvverksamhet som kraftigt skulle öka utsläppen från den smutsigaste fossila källan av alla, kol, och därmed sätta den växande generationens hälsa på spel.

Laura Kirwin, Izzy Raj-Seppings, Ava Princi och Liv Heaton är fyra av de barn som stämde staten.

För några år sedan nekade domstolar den här typen av fall prövning. Nu kommer de istället med historiska utslag.

Ett annat exempel är den tyska författningsdomstolen som för några veckor tvingade regeringen att öka takten i utsläppsminskningen med motiveringen att det finns en plikt att skydda framtida generationer från skador av klimatförändringar.

Samtidigt kommer den spännande nyheter från Exxons bolagsstämma i USA. Där har en liten hedgefond, Engine No1, med hjälp av diverse pensionsfonder tvingat in åtminstone två personer i oljebolagets styrelse som ska bidra till att få bolagets ledning att inse att de måste lägga om sitt miljöarbete.

Detta gör placerarna främst för att rädda sina kunders pengar.

Det verkar nämligen som oljebolagen är både blinda och döva när det gäller klimathotet. De verkar inte inse att de jobbar i en döende industri som på sikt kommer att försvinna om de inte gör någonting för att ställa om verksamheten till förnyelsebar energi istället.

I dag är Exxon, BP, Shell och de andra jättarna några av världens mest lönsamma företag men det kommer de inte att vara länge till om de bara fortsätter pumpa upp olja och naturgas. Efterfrågan på deras produkter kommer att minska kraftigt redan de närmaste tio åren och ännu mer efter det.

Huvudet i sanden

Istället ägnar sig oljebolagen åt trick som att försöka kompensera sina utsläpp genom att plantera träd eller att suga upp koldioxid och lagra den i marken.

Men ska målen från Parisavtalet nås måste det ske en reell, kraftig minskning av användningen av fossila bränslen. Det räcker inte att plantera träd eller gömma undan koldioxiden.

För 10 dagar sedan kom den Internationella Energibyrån, IEA, med en rapport som hävdade att inga nya oljekällor får tas i bruk från och med i år om målen i Parisavtalet ska nås.

Rapporten avvisades av Norges statsminister Erna Solberg som meddelade att Norge minsann har en egen plan och kommer att fortsätta leta ny olja.

Likt en struts stoppar Solberg huvudet i sanden och hoppas att allt löser sig ändå. Hon är långtifrån ensam.

Australien är en av världens största kolproducenter. Premiärminister Scott Morrison har meddelat att det inte kan bli tal om att stänga kolgruvor. Då hotas jobben.

Vilket är sant.

Men vad varje ansvarsfull och framsynt regering måste göra är att hitta ett sätt att fasa ut olja, gas och kol så snart som möjligt och ersätta dem med förnyelsebar energi. Vilket experter som IEA säger ger många fler nya jobb än de som förloras.

Dags att lyfta huvudet ur sanden.