Förtroendet för Löfven minskar

Förtroendet ökar för alla partiledare utom Stefan Löfven.

I stället minskar förtroendet för statsministern och S-ledaren trots att det är valår.

Mest ökar väljarnas förtroende för Jonas Sjöstedt (V) enligt Aftonbladet/Inizio.

Det normala ett valår är att förtroendet för partiledarna och andra kända politiker ökar. Det gör det också för åtta av riksdagens partiledare i den nya förtroendemätningen från Aftonbladet /Inizio.

Men så ser det inte ut för Stefan Löfven. Trots att det är valår minskar förtroendet för honom för första gången sedan i juni förra året.

Förtroendeklyftan mellan Löfven och hans utmanare, M-ledaren Ulf Kristersson var i den förra mätningen sex procentenheter. Nu har den ökat till elva.

Mätningens raketer är Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C). Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för dem ökar med sju respektive fem procentenheter sedan den förra mätningen i mars.


1. Ulf Kristersson (M) 46 procent (+ 2)

Moderatledaren, som inledningstalar i politikerveckan i Almedalen i kväll, ligger fortsatt etta på listan. Han är den partiledare som flest har stort eller mycket stort förtroende.

Det är kvinnorna som fått ökat förtroende för Kristersson och det kan han behöva om han ska nå sitt mål, att bli Sveriges näste statsminister.


2. Annie Lööf (C) 40 procent (+ 5)

Förtroendet för Centerledaren ökar kraftigt i den här mätningen. Hon toppar listan bland unga och kvinnliga väljare.

Men hon har haft ännu högre förtroende. Under moderaternas djupa kris för ett år sedan hade 45 procent stort eller mycket stort förtroende för Lööf.


3. Jonas Sjöstedt (V) 36 procent (+ 7)

Det ska inte vara så att förtroendet för Jonas Sjöstedt och Annie Lööf är högre än för Stefan Löfven. Han representerar ett parti som är mer än tre gånger så stort som deras och i viss mån hänger storleken på parti och högt förtroende ihop. Men så är ändå fallet.

Precis som så ofta är fallet på politikens vänstra planhalva är förtroendet för Jonas Sjöstedt högre bland kvinnor än bland män. Och högre bland unga än i valmanskåren som helhet.


4. Stefan Löfven (S) 35 procent (– 4)

Förtroendet för S-ledaren har inte varit så här lågt sedan i mars förra året. Nedgången beror framför allt på Socialdemokraternas försämrade läge i opinionen. Ett par månader före valet genomlider de en förtroendekris som är illavarslande för valresultatet.

Mycket kan i och för sig hända till valet den 9 september. Men till dess återstår först en politisk sommarstiltje efter Almedalsveckan och därefter en superkort valrörelse. Då måste partiets företrädare göra väldigt väl ifrån sig för att vända trenden.

Störst förtroende har Löfven, precis som Jonas Sjöstedt, bland kvinnorna. Bland män och yngre väljare minskar det betydligt mer än bland de kvinnliga väljarna.


5. Jan Björklund (L) 32 procent (+ 4)

Liberalerna har haft det motigt under våren men verkar ha vänt trenden även om uppgången är beskedlig. Det avspeglar sig i det ökande förtroendet för Jan Björklund.

Kvinnorna och väljare under 30 har lite svårt för L-ledaren. Men han är den som, tillsammans med Ulf Kristersson, lägst andel väljare inte alls har något förtroende för.


5. Jimmie Åkesson (SD) 32 procent (+ 4)

Att förtroendet för SD-ledaren inte är högre beror framför allt på att drygt hälften, 53 procent, av alla väljare inte har något förtroende alls för honom. Annars borde Sverigedemokraternas höga opinionssiffror, runt 20 procent, leda till att fler har stort eller mycket stort förtroende för honom.

Medan hela 40 procent av männen har stort eller mycket stort förtroende för Jimmie Åkesson är det bara 25 procent av kvinnorna som är av samma åsikt.

Sverigedemokraterna hade tidigare en ungdomligt präglad väljarkår. Men i den yngsta väljargruppen är förtroendet för Jimmie Åkesson inte längre högre än i valmanskåren som helhet.


7. Ebba Busch Thor (KD) 25 procent (+ 2)

EBT, som hon kallas ibland, skiljer sig från andra kvinnliga partiledare som brukar ha ett högre förtroende bland kvinnor än bland män.

Men Busch Thor åtnjuter betydligt högre förtroende bland män, 29 procent, än bland kvinnor, 20 procent.


8. Gustav Fridolin (MP) 14 procent (+ 2)

Miljöpartiets språkrör ligger fortsatt sist i förtroendeligan och dessutom långt efter de övriga partiledarna. Om Fridolin ska leta efter några ljuspunkter i den här mätningen ska han söka sig till kvinnorna och den yngsta väljargruppen.

För i övrigt ser det mörkt ut. Fridolin är den som flest väljare, 56 procent, helt saknar förtroende för. Dessutom har bara 71 procent av de egna väljarna stort eller mycket stort förtroende för honom. För alla andra, utom Isabella Lövin, ligger siffran mellan 91 och 96 procent.


8. Isabella Lövin (MP) 14 procent (+ 1)

Även för det andra språkröret ser det mycket dystert ut. Även hon får söka sig till kvinnorna och dem under 30 för att se någon ljusning.

52 procent av väljarna saknar helt förtroende för vice statsministern och bara två tredjedelar, 65 procent, av de egna väljarna har stort eller mycket stort förtroende för henne.


Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Vilket parti tycker mest som du? Gör Aftonbladets valkompass här!