Om ledare

Uppdaterad 2024-06-03 | Publicerad 2019-04-10

Ansvariga personer

Politisk chefredaktör: Anders Lindberg
Redaktionssekreterare: Jonna Sima
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Tipsa Aftonbladet: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Support: Kontakta kundtjänst
AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel

Kontakt

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
Telefon växel: 08-725 20 00
Mejl: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
Support: https://support.aftonbladet.se
Org.nr: 556100-1123
Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
© Aftonbladet Hierta AB

Tipsa

MMS/SMS: 71000
E-post: tipsa@aftonbladet.se
Telefon: 08-411 11 11
Tipsa krypterat via Secure Drop

Vårt löfte till dig

Aftonbladet har funnits sedan Lars Johan Hierta startade tidningen år 1830. Vår vision är att vara: ”Sveriges mest engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande genom journalistik”.

Våra ägare

Aftonbladet ägs till 91 procent av den norska mediekoncernen Schibsted och till 9 procent av Landsorganisationen i Sverige, LO.

LO har vetorätt när det gäller att tillsätta Aftonbladets politiske chefredaktör, men har inget inflytande över journalistiken. Aftonbladets ledarsida beskriver sig som ”oberoende socialdemokratisk”, men nyhetsredaktionen har ingen politisk färg.

REDAKTIONELL POLICY

Kan man lita på Aftonbladet?

 • Aftonbladets journalistik ska utgå från läsarens perspektiv, vara innovativ och lyhörd för samtida trender.
 • På Aftonbladet skiljer vi på nyhetsjournalistiken och åsiktsjournalistiken. Aftonbladets nyhetsredaktion är politiskt oberoende, och har inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners. Våra enda uppdragsgivare är våra läsare och tittare. 
 • Vår journalistik ska vara så nära sanningen som möjligt och baseras på bästa tillgängliga fakta och uppgifter.
 • Aftonbladet ska kritiskt granska makthavare i offentlig sektor och näringsliv, driva opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska vidare bidra till en bred debatt genom att ge röst åt människor som annars har svårt att göra sig hörda.
 • Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra Aftonbladet att så ärligt som möjligt skildra verkligheten.
 • Aftonbladet är anslutet till Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd och förhåller sig därmed till de pressetiska reglerna. Vill du läsa reglerna i sin helhet, klicka här. Vill du anmäla en publicering vi gjort, klicka här.
 • Så här arbetar Aftonbladet med pressetik.

Så hanterar vi källor

 • Aftonbladet strävar efter att hämta information från förstahandskällor. Antingen genom egna intervjuer på plats på fältet, över telefon eller direkt från trovärdiga källor. Det kan till exempel vara myndigheter eller forskningsrapporter.
 • Vi citerar även andra, etablerade och som vi bedömer trovärdiga, medier. I de flesta fall med en tydlig källhänvisning samt länk, så att läsaren själv kan hitta ursprungskällan.
 • Källskyddet är heligt för oss. Vi garanterar alla tipsare källskydd, en grundlagsskyddad rättighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Du kan med andra ord alltid vara trygg med att vi kommer skydda din identitet när du hör av dig till oss. Här kan du tipsa oss genom Secure Drop, en krypterad kanal avsedd för särskilt känsliga uppgifter som inte lämnar några spår. Annars kan du alltid använda vår Tipsa-funktion, där du också kan vara anonym. Vi vill dock alltid veta vem du är för att kunna göra en bedömning av uppgifterna, även i de fall du är anonym för vår publik.

Så arbetar vi med källkontroll

 • Aftonbladet har väl utvecklade metoder för att kontrollera och bedöma uppgifter. Det kan vara ett tidskrävande jobb. Vi strävar alltid efter att få en uppgift bekräftad från minst två av varandra oberoende källor.
 • I de fall vi får in bilder eller filmer från vår publik tar vi alltid kontakt med upphovsmannen för att ställa följdfrågor och kontrollera att personen verkligen är just upphovsman.
 • Vi har även etiska riktlinjer som ibland gör att vi avstår från att publicera vissa bilder eller uppgifter. Du kan läsa mer om vårt arbete med pressetik här.
 • Vi dubbelkollar alltid uppgifter vi hittar i sociala medier innan vi publicerar dem.
 • Trots detta gör vi ibland fel. Då agerar vi så här:

Så rättar vi felaktig information

 • Aftonbladet strävar alltid efter att förmedla korrekt information. Om vi gör fel rättar vi, så fort vi får kännedom om dem. Alltid.
 • Enklare fel rättas direkt i texten eller videon. Allvarligare felaktigheter korrigerar vi och lägger dessutom till en fotnot i artikeln eller videon om att vi rättat.
 • Vi avpublicerar sällan artiklar. Men om det i efterhand framkommer att en hel artikel är byggd på felaktig information kan vi ta bort den. Detta är mycket ovanligt och ett sådant beslut tas av ansvarig utgivare. Ingen utomstående kan påverka detta beslut.
 • Här finns ett formulär för att rapportera fel.
 • Frågor runt detta kan mejlas till kvalitet@aftonbladet.se.

Så hanterar vi intervjuer

 • Vi intervjuar inte personer under 18 år utan målsmans tillstånd.
 • Vi kan låta en intervjuperson se citaten före publicering, men lovar inte att ändra efter önskemål.
 • Vi strävar efter att citera ordagrant, men kan redigera citat för att göra dem mer begripliga och läsbara.
 • Aftonbladet talar ofta med makthavare som har stor medievana. Men även med andra, som kanske aldrig tidigare varit med i en tidning. Mot dem visar vi extra hänsyn under intervjutillfället.
 • Vi strävar efter att använda öppna källor, men kan i undantagsfall citera personer anonymt. I såna fall är källans anonymitet skyddad av grundlagen.

Så hanterar vi dina uppgifter

 • Här kan du läsa om hur vi hanterar användaruppgifter.

Aftonbladet i sociala medier

 • Aftonbladet finns där läsarna finns – och att ha en närvaro i sociala medier är en självklarhet för oss. Det gäller också många av våra medarbetare.
 • Aftonbladets journalister har i sin yrkesroll krav på sig om opartiskhet, saklighet och objektivitet. Vi tar inte ställning för politiska partier eller i sakfrågor och ämnen vi bevakar. Vi förväntar oss att våra medarbetare följer dessa riktlinjer även i sociala medier - och använder sunt förnuft.
 • Här hittar du oss i sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Linkedin.