Många rädda för ryssen

Publicerad 2017-02-10

Samhälle. Varannan svensk är rädd för Ryssland som stormakt, enligt en undersökning som genomförts av Novus.

Samtidigt tycks rädslan ha minskat sedan frågan ställdes 2014, då 53 procent uppgav att de var rädda.

39 procent av de drygt 1000 tillfrågade är även oroliga för ett terrorangrepp i Sverige, en ökning från 34 procent två år tidigare. Samtidigt har andelen som inte är oroliga minskat från 42 till 33 procent.

Förtroendet för att polisen och Säpo har den beredskap som krävs för att förhindra terrorbrott i Sverige är enligt undersökningen låg. Endast 19 procent tror att myndigheterna klarar av detta. Två av tre, 64 procent, tror inte att myndigheterna klarar uppgiften enligt Novus. I januari 2015 var den andelen 53 procent.

TT