Japaner mätta på sex

Publicerad 2015-01-22

Stockholm. Hälften av alla vuxna japaner har inte sex. Det bristande intresset oroar myndigheterna. Japan är ett land där fruktsamheten redan är på tok för låg.

Den senaste undersökningen på området, genomförd av Japan Family Planning Association, visar att endast 48,3 procent av männen och 50,1 procent av kvinnorna hade haft sex den senaste månaden. Det är fem procentenheter mer sedan den senaste undersökningen som genomfördes 2012, skriver The Telegraph.

Japan har länge brottats med problemet att det föds för få barn. Visserligen bor det 126,6 miljoner i landet, men en fjärdedel av dem är 65 år eller äldre, en ökning med 1,12 miljoner sedan 2012. Samtidigt är fruktsamheten endast 1,41 barn per kvinna, vilket i praktiken innebär att befolkningen minskar.

Ointresserade unga

Men varför detta ointresse för sex? Anledningarna tycks vara olika. 21 procent av de gifta männen uppgav att deras arbeten gjorde dem "för trötta" för att mäkta med ett sexualliv, medan 24 procent av kvinnorna tyckte att det var "för besvärligt".

Inte heller de unga verkar vara i gasen. I den aktuella undersökningen, som bygger på intervjuer med 3 000 personer, uttryckte drygt 20 procent av personer mellan 25 och 29 år litet eller inget intresse alls för sex.

Detta stöder tidigare resultat som visar att allt färre unga män intresserar sig för sex, en kategori som i Japan kallas för herbivorer, det vill säga växtätare.

Kampanjsex

Om trenden håller i sig har myndigheterna räknat ut att befolkningen kommer att ha minskat till 49,59 miljoner år 2100, vilket är en minskning med mer än 60 procent baserat på 2010 års befolkningsuppgifter.

För att vända utvecklingen har regeringen lanserat en rad kampanjer för att uppmuntra par att skaffa fler barn.

Men rapportförfattarna är skeptiska. Ingen kampanj i världen kommer att göra någon skillnad om inte befolkningen har sex, påpekar de.

TT