Nej till flyktingpaus

Publicerad 2016-11-08

flyktingar. Kommunerna Ekerö i Stockholm och Varberg är hittills ensamma om att formellt säga nej till att tillsvidare ta emot nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd.

Varberg har redan fått avslag på sin begäran.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, skriver i ett brev till bland annat generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket: "Jag meddelar nu formellt att Ekerö kommun inte kommer att fullfölja sitt åtagande utifrån Bosättningslagen utan pausar mottagandet av nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Pausen gäller till dess att vi har fler bostäder att förmedla."

Bostadsbrist angavs också som orsak av kommunledningen i Varberg, som vill ha en paus under november och december. Svar har redan kommit från den ansvariga myndigheten, Arbetsförmedlingen.

Tuff uppgift

– De (Arbetsförmedlingen) tackade för insatserna kommunen gjort de senaste åren, men beskedet var att antalet som ska tas emot är fastlagda i lag. De visste vi om från början men vi vill signalera att detta är en mycket tuff uppgift för kommunerna, säger kanslichefen Henrik Lundahl till TT.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnade för tre veckor sedan att fler kommuner vill ha en paus. Vid den tidpunkten hade bara 12 000 av de nästan 22 000 personer som skulle få en bostad i en kommun i år fått en placering. 23 moderata kommunalråd och oppositionsråd i Stockholms län har i brev till regeringen bett om att utslussningen tillfälligt ska stoppas.

Stort ansvar

– Jag räknar med att kommuner följer lagen, slog dock arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) fast i SVT:s Agenda i söndags.

Några sanktioner mot kommuner som säger nej finns i dag inte, men är tänkbara, enligt ministern.

– Det som är viktigt för mig är att man inte överlämpar ansvaret från vissa kommuner på andra. Några kommuner har tagit ett väldigt stort ansvar medan andra inte har tagit sitt ansvar, sade hon.

Formellt är det i dag Arbetsförmedlingen som har uppdraget att placera nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Vid årsskiftet övergår uppdraget till Migrationsverket.

TT