Hjälplag till skolor

Publicerad 2011-06-30

Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickar ut särskilda hjälpgrupper till kommuner som inte fått ordning på sina skolor. SKL:s ordförande Anders Knape hoppas att rektorer, skolchefer och lokalpolitiker från framgångsrika skolkommuner ska tacka ja till uppdraget. Enligt honom är det viktigt att de träffar kommunledningen i mindre framgångsrika kommuner. Alltför många kommunalråd har hittills visat för lite intresse för skolan, hävdar han.

TT