Facken är under hot – tänk på hur du röstar

Sex fackförbund: Rättigheter som vi i dag tar för givna står på spel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-06-05

Om de högernationalistiska partierna vinner fler platser i Europaparlamentet riskerar vi att de större partigrupperna frångår traditionen av starka majoritetssamarbeten och i stället börjar förhandla med de mer extrema grupperna. Din röst kan vara avgörande för att säkerställa ett fortsatt starkt och rättvist Europa, skriver förbundsordförandena för sex fack.

DEBATT. Nu är det inte många dagar kvar till EU-valet. Ett val som vi vet inte får den uppmärksamhet från väljarna som det förtjänar. Som fackförbund ser vi det som mycket bekymmersamt – fackliga rättigheter som vi i dag tar för givna står på spel i det här valet.

Därför uppmanar vi Sveriges väljare att lyfta blicken och ta in vad som kan hända i Europaparlamentet de kommande åren, och sedan gå och rösta för demokrati och fackliga rättigheter.

 

Europaparlamentet spelar en väsentlig roll för lagstiftning som påverkar arbetsmiljö och arbetsvillkor - från arbetstidsdirektivet till regler om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Därför behöver vi ett Europaparlament som förstår betydelsen av fackliga rättigheter.

Men opinionsmätningar visar just nu på det motsatta. Högernationalistiska partierna går framåt, liksom de gjort i många medlemsländer. Då riskerar vi i stället att få en tillbakagång för de rättigheter vi i dag tar helt för givna.

 

Att kunna samlas till fackliga möten, diskutera frågor om våra rättigheter på arbetsplatsen eller gå ut i strejk ser vi som självklart. Men på flera håll i Europa har vi sett en utveckling där demokratin och rättsstaten ifrågasätts och därmed även rätten att bedriva fackligt arbete.

Vi är sex svenska fackförbund som ingår i en europeisk facklig organisation för offentliganställda, European Public Service Union.

Från våra systerfack i Europa hör vi skrämmande vittnesmål om vad som händer när högernationalistiska partier får inflytande över regeringsmakt och lagstiftning.

 

Våra systerfack i Ungern har motarbetats och underminerats, vilket kraftigt begränsar deras möjlighet att kämpa för arbetstagarnas rättigheter och till och med sin egen existens.

I Italien har vi sett hur högerextrema partier försöker inskränka strejkrätten och begränsa fackföreningars inflytande.

I Spanien har flera regionala regeringar försökt inskränka fackliga rättigheter genom restriktioner för demonstrationer och arbetsplatsmöten. Listan börjar tyvärr bli ganska lång.

Det behövs mer samarbete, inte mindre

Något annat som enar de högernationalistiska partierna är misstänkliggörandet av den offentliga förvaltningen och dess tjänstemän.

Som fackförbund med medlemmar inom stat, kommun och region ser vi med bestörtning på att våra medlemmar ifrågasätts när de utför sitt jobb – expertis undergrävs och kallas felaktigt för aktivism och partier agerar medvetet för att splittra samhällen.

Vi behöver motsatsen - starka samhällen och starka parter på arbetsmarknaden i hela EU, för att på hemmaplan bedriva en god välfärd och på EU-nivå hantera alltifrån kriget i Ukraina till migrationen och klimatkrisen.

Det behövs mer samarbete, inte mindre.  

 

Om de högernationalistiska partierna vinner fler platser i Europaparlamentet blir det avgörande hur övriga partier ställer sig till att samarbeta med dem. Vi riskerar att få ett mer oförutsägbart parlament där de större partigrupperna frångår traditionen av starka majoritetssamarbeten och i stället börjar förhandla med de mer extrema partierna.

Då riskerar vi att få se ett försämrat skydd för visselblåsare, hbtqi-personer, ifrågasatt strejkrätt, en tillbakagång för kvinnors rättigheter till exempel när det gäller abort och en klimatpolitik som vore en katastrof för EU och planeten.

 

Den 9 juni har du chansen att göra din röst hörd och försvara dina och hela Europas fackliga rättigheter och vårt demokratiska samhälle.

Din röst kan vara avgörande för att säkerställa ett fortsatt starkt och rättvist Europa.


Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
Malin Ragnegård, ordförande Kommunal
Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

Följ ämnen i artikeln