Med screening kan vi rädda 500 liv om året

Debattörerna: Vi kräver att metoden införs på riskgrupper för lungcancer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-12-28

Lungcancerföreningen kräver att screening omgående införs för riskgrupper i hela landet. I Sverige skulle det rädda 400–500 liv per år, skriver debattörerna.

DEBATT. Lungcancer skördar flest liv per år av alla cancersjukdomar, mycket beroende på att sjukdomen ofta upptäcks sent och då är obotlig.

Screening av riskgrupper för lungcancer skulle rädda cirka 500 liv årligen tack vare att sjukdomen skulle upptäckas tidigare. Men vad vi ser är att socialministern, socialutskottets ordförande och ansvariga tjänstemän talar helt emot varandra.

Socialminister Lena Hallengren (S) sa i en debatt på Lungcancerdagen i november, att screening är högt prioriterat hos regeringen. I samma debatt sa socialutskottets ordförande Acko Ankarberg (KD) att det finns tillräckligt med kunskap för att införa lungcancerscreening och då ska det införas i hela landet samtidigt.

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare Sveriges Kommuner och Regioner, svarade nyligen på ett seminarium med Karolinska Universitetssjukhuset och Dagens Medicin:

”Nästa med stor sannolikhet är med prostatacancer, tror lungcancer ligger längre bort om det någonsin blir.”

Det är ett häpnadsväckande uttalande och går stick i stäv med vad socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ordförande Acko Ankarberg säger. Det vi hör från den nationella cancersamordnaren är inte bara att det kan bli förseningar – det blir sannolikt ingen lungcancerscreening alls.

En omfattande amerikansk studie, liksom en europeisk studie, visar att lungcancerscreening kan minska dödligheten med 20–50 procent hos personer med tidigare eller pågående hög cigarettkonsumtion. Dessa studier har pågått i fem respektive tio år.

Ändå säger Socialstyrelsen i ett mejlsvar november 2020 att det bland annat är oklarheter kring vilka grupper som ska screenas och hur denna grupp ska kallas till screening. Vi föreslår samma kriterier som i de två stora studierna som gjorts på 66 000 personer.

I Region Stockholm pågår nu planering av ett pilotprojekt gällande lungcancerscreening där kvinnor som röker erbjuds en lungröntgen i samband med mammografi. Det är ett välkommet projekt för att ge oss information om hur en sådan insats kan genomföras samt vilka resurser som faktiskt krävs.

Det vi fruktar är att få se samma saktfärdiga införande av lungcancerscreening som för tarmcancerscreening, en annan cancersjukdom där tidig upptäckt av sjukdomen är avgörande för om patienten överlever eller inte.

En fullt utvecklad tarmcancerscreening har funnits i Stockholm och på Gotland sedan 2008, och håller först nu på att implementeras i andra delar av landet.

Lungcancerföreningen kräver att screening omgående införs för riskgrupper i hela landet. I Sverige skulle det rädda 400–500 liv per år.

Mer än varannan (55 procent) som diagnostiseras med lungcancer är i stadium fyra, det vill säga obotlig sjukdom. Motsvarande siffra för bröstcancer är 3 procent, vilket tydligt påvisar vikten av screening.


Leif Carlson, ordförande Lungcancerföreningen
Karin Liljelund, vice ordförande Lungcancerföreningen
Bo Erixon, ledamot Lungcancerföreningen
Monica Sandström, ledamot Lungcancerföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.