Er identitetspolitik slår sönder Sverige

Debattörerna: Prat om vithetsnormer och att alla ”icke-vita” är ”rasifierade” har nått vägs ände

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2016-12-14 | Publicerad 2016-12-12

Allt prat om vithetsnormer och att vissa människor är ”rasifierade” (alla ”icke-vita”) bidrar bara till att slita isär samhället ännu mer och förstärka vi-mot-dem tänkandet, skriver Jimmy Baker och Willy Viitala, kommunpolitiker i Botkyrka.

DEBATT. Det är mycket bekymrande hur delar av primärt storstadsvänstern fortsätter att fokusera på människors hudfärg. I Botkyrka vill de rödgröna partierna till och med börja dela upp människor i raser igen, bland annat genom insamlandet av så kallad ”jämlikhetsdata”.

Vi moderater tycker inte att vi i Sverige ska återgå till en terminologi som borde ha förpassats till historiens skräphög efter andra världskriget och det Rasbiologiska institutets avvecklande. Det är därför glädjande att regeringen i alla fall nyligen fortsatt tar avstånd från användandet av begreppet ifråga.

Identitetspolitiken som förfäktas bidrar inte till en ökad integration. Pratet om vithetsnormer och att vissa människor är ”rasifierade” (och då menar man alla ”icke-vita”) bidrar bara till att slita isär samhället ännu mer och förstärka vi-mot-dem tänkandet.

Hur förenas egentligen det interkulturella samhällsbygget med att samtidigt attackera majoritetsbefolkningen – utifrån deras vita hudfärg?

Skattefinansierade Mångkulturellt Centrum i Fittja, förefaller tidvis fungera som den extrema vänsterns tankesmedja och en aktiv förespråkare av identitetspolitiska idéer. Detta blev särskilt tydligt genom utställningen ”Varning för Ras” samt boken ”Om Ras och Vithet i det samtida Sverige”.

Vi moderater anser att skattebetalarnas pengar borde användas till viktigare saker än via en omstridd akademisk vinkling underblåsa rastänkandet – i det samtida Sverige.

Identitetspolitiken har nått vägs ände. Vi behöver ett Sverige som är mer inkluderande, inte exkluderande.

Vi behöver ett Sverige där alla, oavsett hudfärg eller etnicitet, står upp för samhällskontraktet och först gör sin plikt innan man kan kräva sin rätt.

Vi behöver ett Sverige där alla människor har samma grundförutsättningar att lyckas, men där det egna ansvaret betonas. Jämlika livschanser är inte detsamma som lika livsvillkor oavsett den egna förmågan och prestationen.

Jämställdhet mellan man och kvinna, att göra rätt för sig genom att arbeta och betala skatt, respektera demokratin och rättstaten, samt hysa tolerans för andra är exempel på värden som vi inte kan kompromissa med.

De rödgröna partierna är så rädda för att stöta sig med vissa grupper att de är beredda att blunda för hedersförtryck och föråldrad kvinnosyn, se mellan fingrarna för patriarkala mönster och acceptera förortshuliganism. De går med på särkrav som exempelvis könssegregerade badtider, även om det för jämställdhetskampen femtio år tillbaka i tiden.

Nya undersökningar gjorda bland Botkyrkas skolelever visar att hedersförtycket lever kvar i kommunen, trots de rödgröna läpparnas bekännelse. Trots att vi påtalat hyckleriet i många år försöker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet spela med på bägge sidor samtidigt.

Det identitetspolitiska experimentet bryter ner vårt samhälle inifrån, skapar konflikter vi inte tidigare haft eller jobbat bort, ställer grupper mot varandra och cementerar utanförskap.


Jimmy Baker, kommunalråd i Botkyrka (M)
Willy Viitala, politisk sekreterare i Botkyrka (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.