Poliser har mycket att lära om psykisk ohälsa

Debattören: Män och kvinnor som blir poliser har dålig förståelse för så kallade avvikande människor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-08-03

20-årige Eric sköts till döds av poliser.

DEBATT. En ung man med Downs syndrom sköts nyligen till döds av polisen i samband med ett ingripande. 20-årigen var den sjätte personen som dödats av polisen i år – 2018. Så många människor har inte skjutits ihjäl av polisen något annat år sedan man började föra statistik. En rad olika uppgifter om den nu aktuella händelsen i Vasastan, Stockholm florerar, bland annat att situationen inte var direkt hotfull och att den ihjälskjutne bar på något som kan liknas vid en leksakspistol.

Genom åren har det  förekommit en rad liknande fall då polisen uppenbarligen gjort felaktiga bedömningar inför ingripande. Därför väntar jag med stort intresse att få ta del av utredningen.

Osökt kommer jag även att tänka på det inte alls ringa antalet män och kvinnor med alkohol- och narkotikaproblematik som avlidit i sin cell på polisstationen i samband med ett frihetsberövande. Polisen saknar många gånger känslighet för sjuka och socialt utslagna människors tillstånd!

Rent allmänt har vi fått ett samhälle där fler vapen är i omlopp jämfört med för bara tio år sedan. Jag har därför full förståelse för den stress och oro som följer var och varannan polis i yttre tjänst. De riskerar faktiskt själva att drabbas av våld, till och med med dödlig utgång. Den verkligheten ska inte förnekas.

Dock är jag övertygad om att psykologiutbildningen kan förbättras avsevärt ute på polishögskolorna som numera finns utspridda i landet.

När det gäller så kallade funktionsstörningar, psykisk ohälsa och även avvikande uppträdande till följd av alkohol och narkotikakonsumtion har polisen ännu mycket att lära.

Det är dessutom svårt att lägga upp psykologiundervisning kring sådana tillstånd utifrån de rigida krav på vetenskaplighet som kommit att styra över polisutbildningarna. Personliga möten med människor genom livet, inte bara yrkesmässigt, kan vara ovärderliga erfarenheter i sammanhang där man möter en person vars beteende kan upplevas svårt att förstå.

Jag anser därför att man inom den moderna polisutbildningen i alldeles för hög utsträckning lovsjunger kunskapsbaserad inlärning samtidigt som man ringaktar erfarenheter.

Män och kvinnor som söker sig till polisutbildningen har allt som oftast en personlig levnadsstil och människosyn som kan göra att de har särskilt dålig, till och med bristande, förståelse för så kallade avvikande människor. Polisernas överdrivna idrottsintresse, egna konforma livsstilar, vurm för teknik och snabba bilar är hinder för att förstå socialt avvikande människor och alternativa livsstilar. Detta i kombination med stress kan resultera i förödande konsekvenser för den som ska gripas.


Jonas Thornell, fd lärare i psykologi vid Polishögskolan i Solna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.