Gör hälsokollen av de nyanlända obligatorisk

KD-politiker: Viktigt för den enskildes och samhällets bästa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-02-26

Alla asylsökande erbjuds en hälsoundersökning av regionerna. Syftet är att uppmärksamma ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder. Hälsoundersökningen är frivillig. Tyvärr uteblir nästan 50 procent från dessa hälsoundersökningar, skriver Ella Bohlin och Fredrik Wallén (KD).

DEBATT. En god hälsa är av stor vikt för alla människor. Avsaknad av hälsa ger sämre livskvalitet och sämre chanser till ett friskt och långt liv. Alla asylsökande som kommer till Sverige i dag erbjuds en hälsoundersökning av regionerna.

Syftet är att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, men också att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och kallelsen ska vara på det språk som den asylsökande förstår.

Tyvärr är det nästan 50 procent som uteblir från dessa hälsoundersökningar. En påminnelse skickas om en person inte kommer men efter det görs ingen mer åtgärd. Därför menar vi att asylsökande och nyanländas medverkan i hälsosamtalet bör göras obligatoriskt.

I dag är hälsoundersökningen som erbjuds alla asylsökande och nyanlända alltså frivillig och innehåller tre delar. Det handlar om ett individuellt hälsosamtal som syftar till att ge en bild av personens bakgrund, eventuella fysiska och psykiska besvär samt vaccinationshistorik och information om svensk hälso- och sjukvård.

Vidare ingår en generell provtagning för alla och individuellt utformad provtagning beroende på vad som framkommer under samtalet. Det finns också möjlighet till en kroppsundersökning om något under samtalet eller provtagningen talar för det.

I kommunernas uppdrag ingår även att erbjuda samhällsorientering på modersmålet till alla som har fått uppehållstillstånd där en del i det är information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Ändå är det bara 57 procent av asylsökande som genomgick en hälsoundersökning 2017, enligt siffror från SKR och Migrationsverket. Siffran borde vara 100 procent.

Samtidigt visar en kartläggning av vaccinationsbehovet hos asylsökande att det fanns ett betydande behov av vaccinationer, bland annat ingår inte vaccination mot röda hund i alla länders vaccinationsprogram. Det handlar också om infektionssjukdomar som hepatit B, hiv och tuberkulos.

Enligt Socialstyrelsen gör personer födda utomlands färre besök i öppenvården under de första två åren i landet jämfört med den övriga befolkningen.

Det finns med andra ord all anledning att se till att öka andelen asylsökande som genomgår hälsoundersökningen. För både den enskildes och samhällets bästa. Därför vill vi att själva hälsosamtalet i hälsoundersökningen blir obligatorisk. Under hälsosamtalet ges adekvat information om svensk hälso- och sjukvård som kan leda till bättre kunskap.

Den som kallas till hälsosamtal men uteblir ska få 3 påminnelser via brev, telefon eller sms efter den första kallelsen. Därefter kan det vara aktuellt med avdrag på sin dagersättning som asylsökande. Det är ett sätt att öka andelen som faktiskt genomgår undersökningen.

Tidig kontakt med hälso- och sjukvården är viktig för det förebyggande arbetet. Det är viktigt att lägga grunden för god hälsa tidigt i asyl- och etableringsprocessen. Vi måste göra allt i vår makt för att nyanlända och asylsökande får en god hälsa och en god start på sitt nya liv.


Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm (KD)
Fredrik Wallén, Ledamot Regionfullmäktige, Region Stockholm (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här