Vi har inte råd med nyliberala fantasier

LO och SSU: Här är våra krav till nästa års statsbudget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-09-12

Utrymmet för privatiseringar, nedskärningar och nyliberala fantasier är slut, skriver Susanna Gideonsson och Philip Botström som bland annat vill se en en sysselsättningsgaranti som garanterar alla som kan jobba utbildning och jobb.

DEBATT. I den statsbudget som finansministern snart kommer att presentera förväntar vi oss en tydlig röd tråd: jämlikhetsskapande ekonomisk politik. Stärka samhället, rusta människorna och bygga för framtiden – det måste vara varje socialdemokratisk regerings fokus i tider av kris.

Behoven är uppenbara. Resurserna och stödet finns. Vi förväntar oss därför:

Rejäla investeringar. Nu är tillfället att göra de riktigt stora satsningarna på det som bygger för framtiden. På bostadsbyggande, på el och bredband över hela landet, på uppgraderade transportsystem. Det är med kloka och kraftfulla investeringar som vi på en och samma gång investerar oss ur den pågående krisen och fram till det klimatneutrala samhället.

Och ja, vi har råd. Sverige har en låg statsskuld, även om krisåtgärder och en svag konjunktur innebär stora underskott i år. Det vi inte har råd med är att avstå från att göra rejäla investeringar.

Kamp mot massarbetslöshet. Arbetslöshet är farligt. Vad som döljs bakom en oskyldig procentsats är inget mindre än hot om försämrad hälsa, om problem att betala hyran, om ensamhet, tvivel och hopplöshet. När procentsatsen stiger hotar arbetslösheten hela samhället. Människor hindras att bidra med sitt arbete. Hindras att försörja sig själva.

När arbetslösheten nu – på bara några månader – vuxit med 100 000 personer, behöver insatserna för att motarbeta långtidsarbetslöshet intensifieras. En stärkt vuxenutbildning kan hjälpa oss att rusta i stället för att sänka individer och samhälle. Men det ska inte krävas att man har pengar på banken för att ha råd att yrkesväxla under arbetslöshetstiden.

Därför behöver möjligheten finnas att få studiefinansiering i nivå med a-kassan.

Många som drabbats av arbetslöshet nu är unga. De hade kanske en första osäker anställning. Eller tog examen i våras. Med den arbetslöshet som nu råder riskerar en hel ”coronageneration” att aldrig riktigt ta sig in på arbetsmarknaden. Det vore förödande.

Därför vill vi se en sysselsättningsgaranti som garanterar alla som kan jobba en utbildning och jobb, och att så kallade etableringsjobb införs där man kombinerar utbildning och arbete.

Tryggade inkomster. Starka och välfungerande arbetslöshets- och sjukförsäkringar är viktiga broar i en politik för full sysselsättning. Viktiga förbättringar under krisen har genomförts – men de behöver permanentas.

Men det räcker inte. Ytterligare steg behöver tas. Det vore rätt, men också smart. Efterfrågan kan hållas uppe och ekonomin återhämta sig snabbare.

Även pensionerna måste höjas. Det är inte värdigt att människor som jobbat ett helt liv sedan ska leva i fattigdom. Därför är det positivt att regeringen aviserat att ett särskilt pensionstillägg på upp till 600 kronor införs vid årsskiftet men mer behöver göras.

Resurser till välfärden. Regeringen har aviserat rejält ökade resurser till välfärden i kommande budget. Bra! Bristerna har fått växa under alltför lång tid, och nu krävs radikala ekonomiska förstärkningar för att förbättra vården, skolan och äldreomsorgen, inklusive villkoren för alla som arbetar i välfärden.

Om kommunerna ska slippa skära ned eller höja skatten nästa år behövs ännu mer resurser till välfärden.

De delar av budgeten som presenterats ger oss goda förhoppningar om en helhet som bygger jämlikhet. Samtidigt vet vi att regeringens stödpartier lovar sina väljare skattesänkningar.

Men utrymmet för privatiseringar, nedskärningar och nyliberala fantasier är slut. Det som behövs är ambitiösa och kraftfulla investeringar i det som vi vet ger jobb, skapar jämlikhet och bygger för framtiden. En väv av röd tråd.


Susanna Gideonsson, ordförande LO
Philip Botström, ordförande SSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.