Du har fel – alla länder måste ta ansvar

Replik från Cecilia Wikström (L) om migrationen till EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2018-10-05 | Publicerad 2018-09-25

Oaktat hur många som anländer till EU vore det orimligt att fortsätta som i dag, där bara ett fåtal av EU:s 28 medlemsländer i praktiken bidrar, skriver debattören.

REPLIK. Jag arbetar intensivt med att bygga en ny och modern asyl- och migrationspolitik för EU. För ett år sedan antogs, med två tredjedels majoritet, en ambitiös och realistisk reform av Dublinförordningen av Europaparlamentet.

Kristina Winberg (SD) tillhör den lilla minoritet ledamöter från extremhögern som inte ställde sig bakom förslaget.

Dublinförordningen reglerar vilket europeiskt land som ska göra en persons asylprövning när han eller hon befinner sig här.

Ändå talar Kristina Winberg om att förordningen, enligt det förslag som jag varit ansvarig för att arbeta fram, skulle innebära att alla EU-länder skulle vara bundna att ha en permanent migration till sina länder. Det är inte sant.

Däremot vill vi att alla länder ska tvingas ta ett gemensamt ansvar för dem som tagit sig till EU och vars asylprocess enligt Genevekonventionen ska ske här.

Oaktat hur många som anländer till EU vore det orimligt att fortsätta som i dag, där bara ett fåtal av EU:s 28 medlemsländer i praktiken bidrar.

Att Ungern är emot mitt förslag till en ny Dublinförordning är inte konstigt, eftersom de skulle behöva ta ansvar.

Det är märkligare att Winberg prioriterar försvaret av Ungerns rätt att slippa ta emot flyktingar, framför att bygga upp ett asylsystem som leder till att Sverige, och andra länder som länge axlat en mycket stor del av ansvaret för flyktingmottagandet, kan få den hjälp och avlastning av övriga EU som vi rimligen borde kunna kräva.

Winberg skriver att Sverige borde ta en ”paus” från all mottagning av asylsökande. Alla som kommer till EU ska tydligen sändas någon annanstans, oklart vart. Varför skulle dessa länder vara intresserade av att ta emot alla migranter om inte ens världens rikaste kontinent vill bidra?

Lidandet i världen tar ingen paus. Det kan inte heller våra ansträngningar, som måste vara både humana och realistiska, göra. Det handlar inte om att alla asylsökande ska komma till EU, inte heller om att vi ska stänga våra gränser eller avskaffa asylrätten.

Det finns inga enkla lösningar på de stora problemen. Men vi måste arbeta hårt och målmedvetet för att hitta svar, i EU och i omvärlden. Det är inte enkelt, men jag kan försäkra er om att jag gör vad jag kan.


Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här