C:s krav lär döda flera av våra sista skogar

Åtta miljöorganisationer: Vi ställer oss helt bakom MP:s viktiga beslut att inte gå C till mötes i frågorna om skogen och strandskyddet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2021-08-12 | Publicerad 2021-07-06

Annie Lööfs agerande hotar möjligheterna för Sverige att överhuvudtaget uppnå våra miljömål och Parisavtalet, skriver företrädare för åtta miljöorganisationer.

DEBATT. I måndags meddelade talmannen att han kommer nominera Stefan Löfven som statsminister. Detta besked följde Centerpartiets beslut att släppa fram Löfven till makten - i utbyte mot bland annat “stärkt äganderätt i skogen” och “reformerat strandskydd”.

Centerpartiets krav låter kanske inte så farliga, men skulle få katastrofala konsekvenser för vår miljö. Faktum är att Annie Lööfs agerande nu hotar möjligheterna för Sverige att överhuvudtaget uppnå våra miljömål och Parisavtalet.

Sveriges skogar befinner sig i kris. Endast enstaka procent av våra ursprungliga skogar finns kvar i Sverige. Våra sista riktiga naturskogar skövlas i rasande takt.

I detta läge väljer Centerpartiet att ta strid för "ökad äganderätt i skogen" - vilket i klartext innebär ökade möjligheter för de stora skogsbolagen att skövla våra skogar. Det är oansvarigt.

Centerpartiets förslag skulle innebära en dödsdom för flera av våra sista skogar. Vad skogarna egentligen behöver är ett totalstopp för de klimatskadliga kalhyggena, gediget skydd av samtliga våra sista naturskogar samt vetorätt för samebyar mot skogsbruk på deras marker.

Givetvis bör kompensation utgå till enskilda privatpersoner som äger skog i god demokratisk ordning när deras skogar skyddas, exempelvis genom statliga medel eller markbyten från statliga Sveaskog.

Centerpartiets krav handlar dessvärre emellertid inte främst om detta, utan om att öka möjligheterna för skogsindustrin att avverka ännu mer.

Centerpartiets förslag om urholkat strandskydd vore även det katastrofalt för miljön. Strandskyddet säkrar både den biologiska mångfalden längs våra kuster, sjöar och vattendrag samt allmänhetens tillgång till natur.

Om Centerpartiet får igenom sin vilja kommer detta öka exploateringen av våra stränder och göra det allt svårare att uppleva natur i vår närhet.

Centerpartiet kallar sina förslag för “landsbygdsreformer”, men faktum är att Sveriges lands- och glesbygdsbor skulle drabbas hårdast av Centerns krav.

Det är på landsbygden som skogsskövlingen redan gått längst, och det är på landsbygden som exploateringen av stränderna skulle tillåtas öka mest.

Möjligheterna för en levande landsbygd - med ekoturism, rennäring, bärplockning, jordbruk, friluftsliv och rekreation - är helt beroende av bevarade ekosystem i våra skogar och längs våra stränder.

Därför kräver vi i miljörörelsen att landsbygdsbornas rätt till närnatur värnas och att en rättvis omställning säkras, där staten tar ansvar för landsbygdens möjlighet att utvecklas långsiktigt hållbart.

Vi i miljörörelsen har ofta med all rätt kritiserat Miljöpartiet för deras svek i olika miljöfrågor: Därför vill vi i dag vara tydliga: vi ställer oss helt bakom Miljöpartiets viktiga beslut att inte gå Centerpartiet till mötes i frågorna om skogen och strandskyddet.

Socialdemokraternas acceptans för Centerpartiets krav - liksom Vänsterpartiets tystnad i frågan - är mycket oroande. Ännu mer illavarslande är att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna själva försökt locka Centerpartiet med ännu mer naturskadlig politik.

Klimatkrisen är akut. Vi lever i Jordens största massdöd av arter sedan dinosaurierna dog ut. I detta läge krävs kraftfulla och radikala åtgärder för att stoppa utsläppen och rädda den biologiska mångfalden. Det är våra krav på varje regering och varje riksdagsparti.


Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna
Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace
Siri Maassen, ordförande för Jordens Vänner
Robin Holmberg, ordförande för PUSH Sverige
David Van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen
Anders Strand, talesperson för Klimataktion
Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation
Robin Zachari, kanslichef för Skiftet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.