Nej, etnicitet ska inte påverka vården du får

Replik från SD till L om svensk sjukvård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2019-10-29 | Publicerad 2019-10-28

Varför har en förstföderska i Älvsjö inte rätt till samma vårdutbud, och vård på lika villkor, som en förstföderska i Rinkeby? Varför ska bostadsort avgöra vilken sjukvård du får, skriver  Gabriel Kroon, SD, i en replik till L.

DEBATT. Sverigedemokraternas hållning är att sjukvården ska utgå från lika villkor oavsett var du bor eller vilket land du är född i. Trots att det på ytan verkar råda en konsensus om detta mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, visar Liberalernas agerande på det motsatta.

Liberalerna ser hellre till vilket land du föddes i än dina ekonomiska förutsättningar. De ökar vårdutbudet för vissa områden och försummar helt det egna ansvaret att ta del av och lära sig det svenska språket.

Hembesöksprogrammet i Region Stockholm grundar sig på principen att förstföderskor i vissa områden, exempelvis Rinkeby eller Tensta, har rätt till sex hembesök av en BHV-sjuksköterska för att lära föräldrarna om hur de på bästa sätt tar hand om sitt nyfödda barn.

Detta skiljer sig från andra områden så som Älvsjö eller Farsta, där föräldrarna enbart erbjuds ett besök.

Varför har en förstföderska i Älvsjö inte rätt till samma vårdutbud, och vård på lika villkor, som en förstföderska i Rinkeby? Varför ska bostadsort avgöra vilken sjukvård du får?

Liberalernas syn på att alla inte ska behandlas lika blir än tydligare när de motsätter sig vårt förslag om ett förändrat CNI-index. CNI används som en fördelningsnyckel till vårdgivare som verkar i områden där befolkningen har olika vårdtyngd.

Vi ställer oss bakom ett CNI som innefattar arbetslöshet, utbildning och sysselsättning – alltså socioekonomiska faktorer. Vad vi däremot motsätter oss är att två områden, där invånarna har exakt samma utbildning och exakt samma ekonomiska förutsättningar, ska behandlas olika – enbart baserat på andelen utrikesfödda i ena området är fler.

Gällande tolkar i sjukvården är vårt förslag att införa en bortre gräns för hur länge en person som har vistats i Sverige åtskilliga år, gått på SFI och i många fall erhållit ett medborgarskap fortfarande ska ges rätten till skattefinansierad tolk. I praktiken förverkligar vi samma politiska förslag i Region Stockholm som Moderaterna driver på riksdagsnivå. Borde inte Anna Starbrink ta avstånd från sitt samarbete med Moderaterna?

Slutligen ifrågasätter vi Starbrinks mandat att uttala sig å hela Liberalernas vägnar när hon avfärdar ett samarbete med Sverigedemokraterna. Sådan dialog borde yttersta föranledas mellan Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson – och inte individer nyligen petade från partistyrelsen.

Den budget som Sverigedemokraterna i Region Stockholm presenterat står för att utbudet av vård eller samhällsservice inte ska bero på var du är född eller vilken etnicitet du har. Det är en regionbudget och en inriktning för ett Stockholm som håller ihop, på riktigt.


Gabriel Kroon, Gruppledare Region Stockholm (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.