SD:s politik förödande för kvinnors rättigheter

Margot Wallström: Partiet för en politik som är direkt kvinnofientlig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-08-08

Kvinnor i Sverige skulle få det radikalt sämre med SD:s politik, skriver Margot Wallström.

DEBATT. Under årtionden har vi Socialdemokrater fört en medveten politik som har lett till att vårt land är ett av de mest jämställda i världen. Vi ska vara stolta över detta, samtidigt som vi fortsätter kampen för jämställdhet.

Tyvärr kan framstegen inte tas för givna. Ett parti i riksdagen, Sverigedemokraterna, har nämligen en politik som är direkt kvinnofientlig. Kvinnor i Sverige skulle få det radikalt sämre.

Låt mig ge tre exempel.

  1. SD vill inskränka aborträtten. Partiet vill begränsa kvinnors fria rätt till abort från den 18:e till den 12:e graviditetsveckan. Därefter ska abort endast tillåtas av medicinska eller tungt vägande skäl. Sverigedemokraten Paula Bieler har tidigare hävdat att kvinnor i Sverige använder abort som ett preventivmedel. Hon har också sagt och att kvinnor gör könssorterade aborter – något som avvisats av Socialstyrelsen. En inskränkning av rätten till abort skulle minska kvinnors frihet över sin kropp, och öka risken för illegala och osäkra aborter.
    Därtill vill SD göra det möjligt för enskilda barnmorskor att vägra utföra aborter. Detta skulle enligt barnmorskeförbundets etiska råd begränsa vårdens tillgänglighet och riskera att öka mödradödligheten.

  2. SD vill återinföra sambeskattning. Ett sådant förslag innebär en återgång till det system som rådde före 1971, då gifta par beskattades gemensamt. Det skulle göra det mindre lönsamt för kvinnor att arbeta, och samtidigt öka deras ekonomiska beroende av sin man.
    Avskaffandet av sambeskattningen anses vara en viktig förklaring till att Sverige har uppnått världens högsta sysselsättningsgrad för kvinnor.

  3. SD vill ta bort de så kallade ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen. Partiet vill avskaffa de tre individuella månaderna i föräldraförsäkringen, vilket skulle innebära att minska jämställdheten i föräldraskapet. Detta, trots kunskapen om den stora påverkan det har på kvinnors ekonomiska situation. Trots samhällsvinsten i pappors ökade närvaro i familjen och i barnens rätt till båda sina föräldrar under uppväxten.

Varför skulle Sverige bli bättre av att kvinnor får se sina rättigheter avskaffade?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att välja sin väg i livet; samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Det är något som en stor majoritet av svenskarna vill. Om SD fick bestämma skulle vi gå i en motsatt riktning – klockan skulle vridas tillbaka för Sveriges kvinnor.

Socialdemokraterna kommer aldrig acceptera en sådan politik. Vi står upp för jämställdhet och för ett samhälle där kön inte tillåts avgöra vilka dina möjligheter i livet är.

Margot Wallström, utrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.