Bra kondition hjälper mot demens

Uppdaterad 2018-07-19 | Publicerad 2018-03-15

Motion förebygger även demens.

Det är inte bara bra att ha bra kondition för hjärta och kärl.
Har du ett bra flås i medelåldern löper du även mindre risk att drabbas av demens.
Enligt ny forskning kan du påverka hur frisk din hjärna är.

Ju bättre flås, desto lägre risk att drabbas av demens senare i livet.

Det är slutsatsen av den forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som nu presenteras i tidskriften Neurology.

Den aktuella studien bygger på uppgifter om 191 kvinnor som genomgick ett konditionstest på cykel när de i genomsnitt var 50 år gamla. Kvinnorna fick trampa sig upp till sin maximala syreupptagningsförmåga, där effekten av deras insatser på cykeln lästes av.

– Konditionstestet gjordes 1968 som en del av en större kvinnostudie, säger Helena Hörder, sjukgymnast och forskare vid Göteborgs universitet.

40 kvinnor uppfyllde kraven på hög kondition, medan 92 låg på medelnivå och 59 på låg nivå. Av de senare var 20 kvinnor tvungna att bryta testet på grund av bröstsmärtor, högt blodtryck eller andra kardiovaskulära problem.

Tydligt samband

Under de efterföljande 44 åren testades kvinnorna för demens vid sex olika tillfällen, något 44 av de 191 deltagarna utvecklade, i genomsnitt drygt 20 år efter cykeltestet.

Men det fanns stora skillnader i risken att drabbas, beroende på hur kvinnornas kondition var i 50-årsåldern.

I den grupp som hade haft bäst resultat på cykeltestet drabbades bara fem procent av demens. I medelgruppen var andelen 25 procent och bland dem som presterade sämst drabbades 32 procent. Och bland dem som tvingades avbryta testet fick nästan varannan kvinna, 45 procent, sjukdomen.

– Sambandet var väl ganska väntat, även om vi inte trodde att det skulle vara så starkt i den grupp kvinnor som hade bäst kondition. I denna grupp drabbades de av demens dessutom i genomsnitt elva år senare än de som hade måttlig kondition, säger Helena Hörder.

Unik undersökning

Forskarna understryker att studien bara visar på ett samband, inte ett orsakssamband. Det går alltså inte att säga att det var den goda konditionen i sig som skyddade mot sjukdomen.

– Det skulle kunna finnas genetiska faktorer som kan förklara detta samband. Det pågår flera studier världen över för att ta reda på detta, men denna är unik såtillvida att testerna utfördes redan 1968 och att kvinnorna följts ända sedan dess, säger Helena Hörder.

Studiens budskap, säger hon, är att det troligen går att påverka risken att drabbas av demens.

– Det kommer nog dröja ett tag innan det finns en bot för demens. Men om vi har hjärtat i form skulle det kunna vara så att vi minskar risken för att drabbas, säger Helna Hörder.

Följ ämnen i artikeln