BUS vill smygprivatisera den offentliga konsten

Den behöver göras tillgänglig – inte tvärtom

Sedan flera år driver Wikimedia ett projekt där offentlig konst i hela Sverige görs sökbar på sajten offentligkonst.se. Det är det första sammanhållna projektet i sitt slag och syftar till att ge en konstintresserad allmänhet både överblick och kunskap. På grund av att projektet också publicerar bilder, ligger Wikimedia i rättslig tvist med BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, och nu i veckan beslöt Högsta domstolen att ta upp fallet.

Ett offentligt verk får avbildas, men inte återges, menar BUS. Ett offentligt verk är fritt, menar Wikimedia, enligt upphovsrättslagens ”konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”.

Offentlig konst är inte bara offentligt finansierad den är också allmän, precis som stadsrummet. Byggnader, träd, fasader, lekplatser, konst – allt ingår i vårt visuella rum.

Att från det rummet skära bort just konsten, och belägga fotograferandet av den med spridningsförbud kan möjligen slå mot alla möjliga aktörer – instagramflöden måste upphovsrättssäkras – men mest av allt är det en smygprivatisering av vårt gemensamma.

Offentlig konst behöver göras tillgänglig, inte tvärtom. Inget är så osynligt och oförmedlat som ett konstverk i en park. Inga plaketter i världen kan hjälpa det faktum att den offentliga konstens utställningsrum är miljontals hektar stort. Överblicken är nödvändig och en sann kulturgärning. BUS borde sluta skjuta sig själva i foten.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Följ ämnen i artikeln