Även bibliotek måste följa lagen

Katti Hoflin svarar om Internationella biblioteket

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Publicerad 2017-01-26

Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.

REPLIK. Att försvara status quo är ofta den enklaste vägen i kulturvärlden, det visar Göran Sommardals artikel om Internationella biblioteket som ett skolexempel. Som chef för stadens 40 bibliotek, är det min uppgift att ibland göra tvärtom.

Det politiska uppdraget är att utveckla verksamheten och nå fler. Det har vi gjort. Besök och utlån ökar och förra året hade vi över 10 miljoner besök. Internationella biblioteket visar motsatt trend. De senaste 14 åren har besöken på IB sjunkit i stadig takt och utlånen har under åtta år följt samma trend. Något måste göras för att IB:s kunskap och litteratur ska bli angelägen för fler stockholmare.

Det skarpa läget i förändringsprocessen just nu är definitivt en budgetfråga: avtalet med Stockholms läns landsting har löpt ut från 1 januari, vilket gör att den regionala delen av IB:s uppdrag och finansiering har försvunnit. KB:s nationella, konsulterande uppdrag för IB står kvar. Men riktningen att IB:s kommunala, publika uppdrag ska ta större plats och bli en del av Stadsbiblioteket är långtifrån ny, den är ett av benen i det flera år gamla programmet för förnyat stadsbibliotek och har ingenting med pengar att göra. Stockholmare som vill ha böcker på sitt modersmål ska inte vara hänvisade till ett speciellt bibliotek.

Dessutom måste även bibliotek följa lagen. Det är allt annat än New public management. IB har handlat litteratur på ett sätt som förvisso gett kvalitet men faktiskt står i direkt strid med lagen om offentlig upphandling. Kvalitet kan säkerställas även inom lagens ramar. Därför ingår IB numera i vår gemensamma inköpsgrupp, för att säkra kvalitativa urval och inköp av litteratur på olika språk. Urval och inköp kommer att göras gemensamt av våra bibliotekarier från flera bibliotek i staden, genom ett upphandlat avtal. Det är allt annat än outsourcing.

Nya inköpsrutiner och ett gemensamt schema med Stadsbiblioteket är de första stegen i riktning mot att integrera IB:s kunskap och bestånd i hela Stockholms stadsbibliotek. Hur och när vi ska ta nästa steg vill jag arbeta fram ihop med medarbetarna och det måste få ta tid.

Katti Hoflin

Stadsbibliotekarie i Stockholm

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Följ ämnen i artikeln