Visst ska vi tvinga lärare att säga hen

Alla barn kan inte vara lika modiga som Saga

Skoleleven ”Saga” vill bli kallad hen och har på grund av det blivit till ett slagträ i den politiska debatten.

I grunden handlar den här historien om "Saga". Ett barn som tidigt känt sig född med fel kön. Inte förrän i skolåldern upptäckte Saga att det fanns ett pronomen bortanför "hon" och "han". Då kändes det rätt, hen var en hen.

Mot sin vilja har Saga blivit ett slagträ i den politiska debatten. Läraren Selma Gamaledin har gått ut i offentligheten och försvarat varför hon hårdnackat har vägrat kalla Saga för "hen".

Gamaledin motiverar sitt ställningstagande med att det bara finns två biologiska kön och därför tänker hon inte rätta sig efter barnets vilja.

Agerandet är både hänsynslöst – och brottsligt. Diskrimineringslagen är tydlig på den punkten.

Att medvetet och konsekvent använda fel pronomen i samtal med en elev är diskriminering.

Skolan har ett ansvar för att barn, elever och studenter inte blir utsatta för detta.

Skolan krävs på skadestånd

Sagas vårdnadshavare konstaktade skolans rektor om deras barns könsidentitet och lärarens inställning till att tilltala eleven med önskat pronomen. Men trots att rektorn lovade att tala med läraren kom "Saga" att bli kallad för fel pronomen under mer än en termin. Först därefter blev läraren avstängd och senare uppsagd.

Diskrimineringsombudsmannnen, DO, har utrett ärendet och kräver nu att skolan ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Myndigheten menar att Saga har utsatts för diskriminering och en allvarlig form av trakasserier.

Beslutet har fått stora delar av den konservativa tyckonomin att resa ragg. Göteborgs-Postens politiska redaktör Adam Cwejman argumenterade närmast som en anarkist via länk i SVT:s Aktuellt i torsdags. Läraren har rätt att säga vad hon vill alldeles oavsett vad lagen säger, verkade han mena.

I studion försökte Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius pedagogiskt förklara diskrimineringslagen. Där finns angivet vissa diskrimineringsgrunder, varav könsöverskridande identitet är en.

Den som arbetar i skolan måste helt enkelt följa skollagen och diskrimineringslagen.

Kan välja annat jobb

Selma Gamaledin är inte heller vilken lärare som helst. Hon kandiderade för det religiöst fundamentalistiska Kristna Värdepartiet i höstens kyrkoval. Partiet är mot abort och tycker att transsexualitet är en ideologi som förnekar biologin.
Transexuella – det vill säga att en persons egen upplevda könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska könet – har länge varit en extremt utsatt grupp i Sverige.

Så sent som 2013 togs kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade bort.

2018 fattade riksdagen beslut om att transpersoner ska skyddas enligt lag mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning.

Selma Gamaledin har som alla andra rätt att tycka hon vill, privat och på fritiden. Men i skolan finns det regler att följa. Passar inte det får man faktiskt välja ett annat jobb.

Fotnot: Saga heter egentligen något annat.