Sjöstedt är den vuxne i rummet

Låt oss säga det direkt. Formuleringen om att hålla Vänsterpartiet utanför politiskt inflytande i överenskommelsen efter regeringsförhandlingarna är förolämpande, onödig och egentligen bara korkad. Den socialdemokrat som gick med på den idén borde fundera över sitt politiska omdöme.

Som ledarsidan vid flera tillfällen påpekat kan Stefan Löfven faktiskt inte ha vänsterpartisternas röster emot sig på onsdag. Då kan man inte låtsas som något annat. Den sortens önsketänkande kanske går an i Moderaterna. Hos Socialdemokraterna hör den inte hemma.

Borgerlighetens försök att jämföra Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna faller dessutom platt. Det är skillnad på att vilja skicka ut människor från Sverige och att kräva gratis glasögon till barnen. Vänsterpartiet har gång på gång de senaste årtiondena visat att partiet kan bidra till konkreta politiska reformer.

Skäl att vara förbannade

Vänsterpartisterna har kort sagt skäl att vara förbannade. Det hade inte varit det minsta konstigt om partiet lät sig dras med i den symboliska prestigekamp som tydligen är så viktig för mittenpartierna.

Ändå, efter partistyrelsemötet sent i går kväll och dagens besök hos talmannen kunde Jonas Sjöstedt i dag kliva fram på presskonferensen som den verkligt vuxne i rummet. Provokationen har inte gått hem, men den har inte heller passerat onoterad.

Om ingenting skulle ändras, och riksdagen på onsdag ska rösta om Stefan Löfven kommer Vänsterpartiet att rösta nej.

– Vi kan helt enkelt inte trycka gult, sa Sjöstedt.

Ändå fortsätter samtalen. Sjöstedt gjorde fullständigt klart att han vill se en regering med Löfven som statsminister, och att han accepterar att en sådan regering måste ha budgetsamarbete med andra. Nu kräver han klargörande på tre punkter för att Löfven ska kunna väljas.

Gillar inte politiken

Sjöstedt vill att alla ska veta att han inte gillar innehållet i överrenskommelsen. Vänsterpartiet förbehåller sig rätten att opponera med alla medel.

Han kräver dessutom att de reformer Vänsterpartiet fått igenom inte ska rullas tillbaka och - kanske viktigast - att det står alldeles klart att partiet också i framtiden kan vara med och påverka politiken på områden som ligger utanför överrenskommelsen.

Rimligen kommer Sjöstedt att kunna få dessa garantier. Och då kommer Löfven att kunna väljas, kanske inte på onsdag men ganska snart.

Givet alternativen vore det faktiskt det bästa för Sverige. Om Löfven röstas ner skulle Sverige nämligen med all sannolikhet få en moderatledd regering som inte ens hade behövt hymla med relationen till Sverigedemokraterna. Då hade vi på allvar haft anledning att tala om ett systemskifte.

Behovet av opposition består

Sannolikt är det antagligen också det bästa för Vänsterpartiet. Behovet av en opposition mot allt det som är högerpolitik i överenskommelsen kommer nämligen inte att minska. Tvärt om, och det lär Löfvens ministrar snart bli varse.

Fackföreningsrörelsen protesterar redan mot resonemangen om anställningsskyddet, Hyresgästföreningen rasar mot planerna på marknadshyror och kommunalpolitikerna lär inte stillatigande se på när statens resurser används till skattesänkningar i stället för att stärka välfärden.

Vänsterpartiet har en given roll i den oppositionen. Nu kan partiet få en chans att spela den.