Det ska vara lätt att strejka

Kanske börjar vi närma oss slutet på en av de bittraste och farligaste arbetsmarknadskonflikterna i Sveriges moderna historia.

I dag kunde nämligen ledande företrädare för TCO, LO, Saco, Transportföretagen och Svenskt Näringsliv presentera en oberoende utredning om strejkrätten, ledd av arbetsrättsexperten Erland Olauson.

Parterna är överens om att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Det är redan praxis, de stora fackliga centralorganisationerna agerar redan så men nu önskar man att det blir lag.

Ja, det handlar förstås om striderna i containerhamnen i Göteborg. Där är det facket Transport som har ett kollektivavtal, men det är fristående Hamnarbetarförbundet som organiserar de flesta arbetarna. Och det är Hamnarbetarförbundet som hamnat på kollisionskurs med arbetargivarna, det multinationella företaget APM Terminals.

Vad handlar konflikten om? Hamnarbetarförbundet säger att man vill teckna ett kollektivavtal, men har mer inflytande över hur det ska se ut. Och arbetsgivaren säger att facket inte alls vill ha ett avtal eftersom de inte vill ha fredsplikt utan hellre använder sin fria stridsrätt för att pressa arbetsgivaren.
Med den lagstiftning arbetsmarknadens parter föreslår skulle den frågan till slut avgöras.

Det vore på tiden. Strejker och lockouter har varit vardag i hamnen, de statliga medlarna har givit upp för länge sedan och från Arbetsdomstolen har domarna ramlat in. Samtidigt är konflikten i hamnen mycket kostsam för svenska företag.

Dessutom är överenskommelsen från parterna principiellt viktig. Det undanröjer hotet om en lagstiftad arbetsfred skapad helt av politiker, precis det som legat i korten i och med arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons aviserade strejkrättsutredning.

– Det är självklart för mig att det här förslaget går före andra förslag, sa Johansson på en pressträff kort efter parternas presentation.

Så kan den utredning hon själv tillsatt – och som ska presenteras till midsommar – i stället bli de förslag som Erland Olausson varit med och tagit fram.

Att både Moderaterna nu lovar att de inte kommer driva krav på inskränkningar i strejkrätten är förstås välkommet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna måste komma med samma besked.

Den svenska modellen bygger på fri strejkrätt innan avtal tecknats och fredsplikt efter att avtal slutits. Men den bygger också på att politiker håller sig borta från anställningsvillkor och löner och i stället överlåter sådant åt arbetsmarknadens parter.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.