Vårt upplägg är ganska korkat

Klimatkrisen löper parallellt med coronakrisen

– The world runs on fossil fuel. I mean, how stupid is that?

The Walking Dead är kanske inte en vansinnigt minnesvärd serie. Faktum är att det mest minnesvärda med serien nog är citatet ovan.

Om du är obekant med The Walking Dead handlar det hela om en amerikansk TV-serie som utspelar sig tiden efter en zombieapokalyps drabbat världen och hela det moderna samhället som vi känner det slagits ut.

När gruppen överlevare som vi följer under den första säsongen efter stor möda äntligen når fram till CDC, USAs lite fränare motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, visar det sig att alla forskare avlidit eller lämnat anläggningen, utom Edwin Jenner.

Det finns inget hopp, inga medicinska framsteg, vad som återstår är bara överlevnad dag för dag är beskedet Jenner möter gruppen med.

Och eftersom fossila bränslen är vad som även driver reservgeneratorn som håller igång CDC:s anläggning är den sakta på väg mot självdestruktion när bränslet väl tar slut. Vilket får Edwin Jenner att yttra de där orden.

Så här mitt i coronakrisen är orden aktuella.

Enligt FN riskerar 300 000 människor dö per dag i tre månader till följd av torka och coronakrisen. Det är som att nästan hela Islands befolkning skulle avlida, varje dag.

I en krisdrabbad värld finns just nu mycket små marginaler för ytterligare problem.

Men vi har ytterligare problem. Det har vi haft länge.

Vår klimatpåverkan är en av dem. 2020 ser ut att riskera bli det varmaste året någonsin rapporterar SVT. Till SVT säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, att det i så fall följer den långisktiga utvecklingen väl.

Det är en utveckling som bland mycket annat kommer innebära att vår tillgång på mat kommer minska. Vilket jordbruksnäringens egna utsläpp bidrar till.

Långsiktigt varnar FN för att klimatkrisen kommer hota livsmedelsförsörjningen globalt.

För många människor är scenariot om överlevnad från dag till dag redan verklighet.

Men vad coronakrisen visat pekar Greta Thunberg effektivt ut; vi kan, när det krävs av oss, ställa om snabbt. En nerstängd värld har resulterat i minskade utsläpp och en temporär andningspaus. Situationen är naturligtvis inte hållbar eftersom de ekonomiska konsekvenserna är allvarliga och del i vad som nu riskerar leda till att människor svälter ihjäl. Men det visar också att en omställning skulle ge resultat. Vi har mycket att tjäna på en socialt hållbar omställning som bromsar den globala klimatkrisen. En kris som i likhet med coronakrisen drabbar de redan mest utsatta värst.

Frågan är därför också ovillkorligen varför klimatomställningen går så långsamt, trots att all fakta och forskning visar att vi i likhet med CDC:s anläggning i The Walking Dead är på väg mot självdestruktion.

Och som karaktären Edwin Jenners uttrycker det:

Världen drivs på fossila bränslen.

Hur korkat är inte det?