Swedbank dubblar vinsten i räntelyftet

TT

Publicerad 2023-07-18

Swedbank, med vd Jens Henriksson, presenterar kvartalssiffror. Arkivbild.

En dryg fördubbling av vinsten blev det för Swedbank när räntorna fortsatte uppåt i andra kvartalet. Banken tjänar allt mer på att inte höja räntorna på kunders insättningar lika mycket som andra räntor lyfter.

Vinsten före nedskrivningar, bankskatt och resolutionsavgifter fördubblades till drygt 12,4 miljarder kronor.

– Det är framförallt drivet av räntenettot, säger vd Jens Henriksson.

Räntenettot – det vill säga vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor – lyfte till 12,8 miljarder, från 7,1 miljarder ett år tidigare.

– När vi tittar på vad det beror på så ser vi att bolånemarginalerna fortsatte att sjunka i det här kvartalet med 6 punkter (0,06 procentenheter), men inlåningsmarginalerna steg, säger Henriksson.

Kreditförluster faller

Enligt Henriksson ökade inlåningen på samtliga marknader under andra kvartalet och banken betalar sedan i juni också ränta på alla insättningar från första kronan – om än väldigt begränsat på så kallade lönekonton.

I delårsrapporten skriver Henriksson att Swedbank ser hur kunder fortsätter att anpassa sig till det rådande ekonomiska läget. Kreditförlusterna faller mot kvartalet före, ned till 188 miljoner kronor.

Enligt Henriksson handlar det inte om särskilt mycket faktiska kreditförluster, utan nästan uteslutande om hur bankens modeller för att beräkna hur stora avsättningar som behöver göras för att täcka befarade kreditförluster ser ut.

Det Henriksson kallar ”underliggande kreditförluster” – det vill säga avsättningar för att täcka faktiska kreditförluster – ligger på omkring 30–40 miljoner kronor under andra kvartal.

– Vår exponering mot allt fastighetsrelaterat är i linje med bankens strategi och riskaptit, säger han om de finansiella problem i den svenska fastighetssektorn som tagit fart med räntehöjningarna under året.

”De har fått sig en knäck”

Enligt Henriksson finns det affärsmodeller i fastighetssektorn som har byggts upp på väldigt låga räntor.

– De har fått sig en knäck när räntorna har gått upp, säger han.

Men han tycker fastighetsbolagen har vidtagit åtgärder och räknar med att de fortsätter göra det, med att ta in nytt kapital och sälja tillgångar för att få ordning på balansräkningarna och likviditeten.

– Vi känner oss inte så oroliga för bankens del, för vi sitter ju med väldigt mycket säkerheter här, säger Henriksson.

Swedbank beskriver utvecklingen på bolånemarknaden som trög. Enligt delårsrapporten behåller Swedbank en ledande positionen på bolån i samtliga hemmamarknader.

– I Sverige var bolånemarknaden avvaktande, även om vi såg en svag ökning av bostadspriserna. Våra privatkunder fortsätter att amortera på bred front och vi har också skärpt vårt pro-aktiva kundfokus och för första gången i år såg vi juni en liten ökning av bolånevolymerna, säger Henriksson.

Negativa marknadsandelar

Under årets fem första månader ökade den samlade bolånevolymen i Sverige med 2 miljarder kronor, enligt Henriksson. Det kan jämföras med 92 miljarder under samma period 2022.

– I den typen av marknad har vi fått negativa marknadsandelar. Det beror på att vi har sett att sparbankerna inte har valt att lägga in lika stora volymer hos oss, säger han.

– Nu såg vi en liten förändring i juni, då vi såg att vi ökade bolånevolymen, tillägger han.