Regeringen kallar till krismöte i bankoron

TT

Publicerad 2023-03-20

Riksbankschef Erik Thedéen. Arkivbild.

Regeringen sammankallar Finansiella stabilitetsrådet till ett extramöte med anledning av den pågående oron i bankvärlden.

Det extrainsatta mötet hålls på tisdagen och på dagordningen står enligt ett pressmeddelande ”riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa”.

Deltar gör bland annat riksbankschefen Erik Thedéen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. Efter mötet ska riksdagens finansutskott informeras om den aktuella situationen.

Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum för företrädare från regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. Dess uppgift är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder.

Följ ämnen i artikeln