Ministern: Rovdriften på svenska konsumenter måste stoppas

Publicerad 2023-03-14

Bakom blinkande nätcasinon och snabba lån finns en värld av djupa beroenden, ekonomisk kris och i värsta fall självmord.

Efter Aftonbladets granskning lovar finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) hårda tag.

– Jag stänger inte dörren för några åtgärder för att komma åt den här rovdriften på svenska konsumenter.

En ny skärpt reglering av den svenska spelmarknaden börjar gälla i sommar. Det är en uppstramning av den spellag som började gälla i Sverige 2019 och som anger att alla spelbolag som verkar på den svenska marknaden ska ha svensk spellicens.

– Generellt kan man säga att spelmarknaden är ett nöje för många men ett helvete för vissa. Det är i den avvägningen man måste agera som lagstiftare, säger Niklas Wykman, moderat finansmarknadsminister.

I en rad artiklar har Aftonbladet skildrat hur spelberoende vittnar om en marknad, där nätcasinon och lånebolag med aggressiva erbjudanden om snabba krediter och spel med höga insatser, drar människor allt djupare in i spelmissbruk.

En granskning som finansmarknadsministern uppger att han tagit del av och som han beskriver som viktig.

– Ni sätter ljus på en fråga som är viktig för mig och regeringen, säger Niklas Wykman.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) intervjuas av Aftonbladets reporter Rikard Rosell.

Dörren för olicensierat spel ska stängas

Ett huvudsyfte bakom de nya bestämmelserna är att kapa möjligheten för olicensierade spelbolag att erbjuda spel som når svenska konsumenter.

Det konstaterar finansmarknadsministern som har spelfrågan på sitt bord.

– Vi måste stänga den olicensierade spelmarknaden för att inte få den typen av konkurrens där nya regleringar som stärker konsumentskyddet på den godkända marknaden driver konsumtion till den olicensierade marknaden där det inte finns några regler.

Han lyfter fram jakten på de olagliga spelbolagens pengaflöden som en nyckel för att nå dit.

– Vid halvårsskiftet träder de nya lagarna i kraft som gör det möjligt att hindra pengaflöden via betaltjänster till och från de olicensierade spelen. Min bedömning är att det är det effektivaste sättet att arbeta på genom att strypa penningflödet.

Han skickar samtidigt en tydlig signal till de bolag som verkar utanför de svenska reglerna.

– Vi ska lägga all kraft för att inte de ska komma åt svenska konsumenter och förstöra människors liv.

Ser brister även på den lagliga spelmarknaden

Finansmarknadsministern betonar samtidigt att även om han ser den olicensierade spelmarknaden som den viktigaste faktorn att stoppa, så finns det fortsatta brister på den godkända spelmarknaden.

– Jag tycker man ska vara ärlig med att spelberoende är en sjukdom som en del människor har. Den kommer man ju aldrig vara färdig i arbetet mot. Där måste vi fortsätta stärka konsumentskyddet och skyddet för de individer som riskerar att få allvarliga problem till följd av spel.

Niklas Wykman (M) lyfter fram den skärpta spelregleringen som börjar gälla i sommar.

En faktor som ofta lyfts fram av personer som lämnat ett spelmissbruk är den ständiga ström av marknadsföring från bolagen, både olicensierade som licensierade.

Inget skärpt krav på spelreklam

I ett tidigare förslag till skärpt spelreglering som lades fram av förra regeringen fanns frågan om att strama åt reglerna för marknadsföring av spel. Det handlade om att det krav på måttfullhet som nu gäller föreslogs skärpas till ”särskild måttfullhet”, i likhet med de regler som gäller för marknadsföring av alkohol i Sverige.

I den reglering som nu träder i kraft så finns inte den förändringen med.

– Den gick inte igenom riksdagsprocessen. Men det man ska ha med sig är att även de här reglerna om måttfullhet är väldigt nya på marknadsföringsområdet vad gäller licensspelet. Där arbetar Konsumentverket med tillsyn samtidigt som praxis utformas, vilket jag välkomnar.

Han betonar dock att han är beredd att gå fram hårdare om det skulle behövas.

– Om det visar sig att regleringen är otillräcklig då kommer jag återkomma till riksdagen med nya förslag, det kan jag säga redan nu.

”Vi måste fortsätta stärka konsumentskyddet och skyddet för de individer som riskerar att få allvarliga problem till följd av spel.”

Snabblånemarknaden under granskning

En andra faktor som ofta lyfts fram som en motor för spelmissbruk är högkostnadskrediter, eller snabblån som det brukar kallas i folkmun.

Niklas Wykman uppger att det pågår arbete på flera håll för att se över den marknaden.

Han pekar bland annat på den särskilda utredning om överskuldsättning som ska redovisas i juni, och vars syfte är att granska marknaden för konsumentkrediter.

– Jag vill se vad den föreslår innan jag sätter ner foten för i vilken riktning vi arbetar vidare. Jag utesluter inga åtgärder på förhand. Det kan handla om allt från hur regler för skuldsanering ser ut, hur kreditbedömningar görs och vilka uppgifter man behöver samla in.

– Jag kommer att viga mitt arbete på det här området till att komma åt de bolag som har som affärsmodell att låna ut pengar till människor inte borde få krediter och som har för låg förmåga att betala tillbaka dem.

Han uppger samtidigt att det redan har gjorts åtgärder på området. Där pekar han på den regelskärpning som trädde i kraft 2018 och som innebär att räntan för högkostnadskrediter maximalt får uppgå till 40 procent per år.

Flera snabblånebolag har infört fler och högre avgifter sedan räntetaket infördes. Är inte det ett sätt att runda regleringen?

– Precis som du beskriver så tenderar den här typen av marknader att snabbt hitta sätt att kringgå regler. Som jag har sagt tidigare så utesluter jag inga åtgärder på förhand. Det kan handla om allt från hur regler för skuldsanering ser ut, hur kreditbedömningar ser ut och vilka uppgifter man behöver samla in.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om hur människor som kämpar för att ta sig ur ett spelmissbruk vittnar om att de dagligen nås av aggressiv marknadsföring från snabblånebolag. Den trycker inte sällan på att pengarna betalas ut inom ett par minuter och att betalningsanmärkningar inte är ett hinder för att få lån.

Behöver vi ens ha lånebolag som agerar direkt mot människor som har betalningsanmärkningar och redan befinner sig i hög skuldsättning?

– Det är en typ av saker som man kan överväga om utredningens förslag inte är tillräckliga för att komma åt det här. Man kan titta vidare på hur man ska få lämna krediter, vilka krediter som får lämnas om man redan har betalningsanmärkningar och med vilken hastighet krediter ges.

”Den här typen av marknader tenderar att snabbt hitta sätt att kringgå regler” säger Niklas Wykman om snabblånebolagen.

Niklas Wykman uppger att han inte stänger några dörrar för åtgärder, men konstaterar samtidigt att det inte får ske på bekostnad av att människor som tillfälligt hamnat i ekonomiska bekymmer helt stängs ute från det normala betalsystemet.

– Det har införts åtgärder och det utreds åtgärder som ska presenteras. Vi får arbeta oss igenom det metodiskt, men i vetskapen att man här har en motståndare som kan agera ganska hänsynslöst mot människor.

Men du utesluter alltså inte att det kan bli tal om en karenstid mellan ansökning av lån och utbetalning?

– Jag utesluter inget för det är ett mycket allvarligt problem för de människor som drabbas av detta och det är osunt. Innan man tar de här krediterna ska man verkligen ställa sig frågan om den behövs. Det finns både ett medmänskligt ansvar och ett regleringsansvar här.

Så vad är ditt besked till de människor med spelberoende och hög skuldsättning som beskriver situationen på spel- och lånemarknaden som att varje dag släppas ner i en tank med pirayor?

– Jag ska ägna mitt värv som finansmarknadsmister till att motverka osund kreditgivning och de spel- eller lånebolag som vill ägna sig åt rovdrift på utsatta människor.

Tipsa Rikard Rosell

LÄS VIDARE