Sverige kan få brist på dricksvatten, enligt MSB

Publicerad 2020-04-13

Coronapandemin kan skapa dricksvattenbrist i Sverige.

Varningen kommer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi behöver följa det här noga. Det är inte en situation vi vill hamna i, säger Maria Bergstrand, enhetschef på MSB.

Vid den myndighetsgemensamma presskonferensen hos Folkhälsomyndigheten i Solna på måndagseftermiddagen presenterade Maria Bergstrand MSB:s varning.

– Arbetet för att skydda samhällets funktionalitet och krishantering handlar om att identifiera brister och se vilka konsekvenserna kan bli om man inte vidtar åtgärder i tid. Det finns till exempel en risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen, vilket kan få konsekvenser för vår dricksvattentillgång på sikt. Det finns också en risk för fördröjning i leveranser av flockningsmedel som används för vattenrening.

Efter presskonferensen svarade Bergstrand på Aftonbladets frågor.

Maria Bergstrand, enhetschef på MSB.

Hur allvarligt kan det här bli?

– Just nu tror jag inte att det kommer bli särskilt allvarligt, men det är något vi behöver följa mycket noga. Det är inte en situation vi vill hamna i så klart.

Är det situationen på världsmarknaden som avgör om vissa kemikalier tar slut?

– Ja, vi är importberoende. Det finns störningar i både produktions- och logistikflöden i dag. Det kan drabba vissa känsliga produkter, till exempel kemikalier som behövs för rening av dricksvatten.

Kan det bli fråga om vattenransonering i värsta fall?

– Jag tror inte det är något vi behöver vara oroliga för just nu. Men det är viktigt att följa de här frågorna. Den kommun som har mer kanske kan ge till den kommun som har lite mindre. Så vi följer det här för att se om vi behöver plocka upp det på nationell nivå för samverkan. Men man ska också veta att de flesta dricksvattenverk har reservförfaranden, är det något man står utan kan man ersätta det med andra processer.

Men tillfälligt kan det bli dricksvattenbrist i vissa kommuner?

– Det är möjligt. Det är inget vi ser just nu att vi behöver vara oroliga för, men det är viktigt att följa det så vi inte behöver hamna i en sådan situation.

Fotnot: Senare förtydligade MSB sitt uttalande. Då sa myndigheten att det inte är någon risk för brist på dricksvatten. Läs mer här.