Coronatest inte slut – men efterfrågade

TT

Publicerad 2020-03-20

Provtagning för coronaviruset. Arkivbild.

Behovet av att testa patienter och vårdpersonal för att se om de är smittade med coronaviruset är stort. Inte minst vill man kunna se om personal som stannar hemma på grund av lättare symtom är smittade eller inte. Detta eftersom sjukfrånvaron skjutit i höjden på vissa sjukhus, i tider när behovet är som störst.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att de reagenser som behövs för att extrahera fram virusets arvsmassa är slut hos tillverkarna. Det stämmer inte. Däremot är efterfrågan så stor att tillverkarna inte hinner med.

– De är inte restnoterade, men det är svårt att möta efterfrågan. Därför behöver vi göra en aktiv fördelning. Vi har skruvat upp produktionen, säger Jenny Stenbacka, kommunikations- och marknadschef vid läkemedelsföretaget Roche i Skandinavien.

De tester för coronaviruset som finns utgår från att man analyserar virusets arvsmassa som består av rna. När detta rna ska renas fram behövs olika kemikalier, så kallade reagenser, och det är dessa som Roche och andra tillverkare levererar.