Sjukdomskaos tvingar skolor att stänga

Skolor inför krav på munskydd och distansundervisning

Uppdaterad 2022-01-18 | Publicerad 2022-01-17

Smittspridningen skjuter i höjden och sjukskrivningar bland lärare ökar snabbt – inte minst i Stockholm, där frånvaron är betydligt högre än ett vanligt år.

Nu tvingas flera skolor i landet att stänga på grund av personalbristen.

– Det är inte en fråga om, utan när, fler förskolor, fritidshem och skolor kommer tvingas stänga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Smittspridningen av covid-19 är rekordhög i hela landet, samtidigt som många sitter hemma i karantän i väntan på att kunna testa sig för coronaviruset.

Det får stora konsekvenser för landets skolor och förskolor, där frånvaron bland lärare och annan personal ökar snabbt.

Under vecka 2 låg frånvaron bland lärare i Stockholm i snitt på hela 13 procent.

– Ett normalår ligger frånvaron på cirka 6–7 procent. Den höga frånvaron nu beror inte enbart på covid-19, det är många andra sjukdomar också, samt karantän och att det är många som vabbar, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm.

Lärarförbundet kräver en miljard

Han säger att man räknar med att frånvaron kommer öka, och att det snart kan bli fråga om distansundervisning för fler enskilda klasser.

Även Stockholms förskolor är hårt drabbade, och flera förskolor kan tvingas stänga framöver.

Samtidigt uppger så många som nio av tio lärare från hela landet att det är svårt att få tag i vikarier när ordinarie lärare blir sjuk, enligt Lärarförbundets statistik.

På grund av det kräver nu Lärarförbundet att regeringen går in med en miljard kronor extra till skolorna.

– Det beror inte bara på att det saknas vikarier, det saknas också resurser. Även där man vill och kan sätta in vikarier finns inte pengarna. En vikariegaranti på en miljard skulle garantera två ytterligare lärare per grundskola, och en lärare per förskola under en månad framåt, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Det är inte en fråga om, utan när, fler förskolor, fritidshem och skolor kommer tvingas stänga”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Skolor stänger på grund av sjukfrånvaro

En alarmerande situation breder ut sig över hela landet. Östersunds kommun varnar för att flera skolenheter kan tvingas stänga inom kort, på grund av den höga frånvaron bland personalen.

– Vi befinner oss just nu i det värsta läget sedan pandemin startade, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, till SVT Jämtland.

I exempelvis Sjuhärad och Malmö har flera skolor redan nu tvingats stänga tillfälligt, på grund av sjukskrivningar och personal som sitter hemma i karantän.

– Nu är vi i den situationen som vi tidigare har varnat för. Det är inte en fråga om, utan när, fler förskolor, fritidshem och skolor kommer tvingas stänga. När ordinarie lärare är sjuka finns inga lärarreserver att sätta in, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon lyfter också att Lärarförbundet vill att regeringen ska se över skolornas smittskyddsåtgärder.

– De uppgifter som kan utföras på distans, bör få utföras på distans. Vi menar också att alla uppgifter som inte har direkt med undervisningen att göra bör prioriteras bort, så att belastningen minskar på de få lärare som finns på plats nu, Johanna Jaara Åstrand.

Inför distansundervisning och krav på munskydd

På andra håll i landet inför kommuner och regioner lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning, eller avlasta det redan kritiska läget på skolorna.

Jönköpings kommun meddelade på måndagen att distansundervisning införs på två gymnasieskolor, till följd av den höga sjukfrånvaron och smittoutbrott.

Region Dalarna tar till andra åtgärder. Där föreslår man nu att man ska använda munskydd inomhus på platser där det är svårt att hålla avstånd, som exempelvis gymnasieskolor.

ANNONS