Går mot strömmen – bevarar biblioteken

Publicerad 2019-09-06

På Västra Hamnen finns ett av de bibliotek som tillkommit senaste åren.

En fjärdedel av de svenska folkbiblioteken har lagt ner på 2000-talet.

I Malmö har man istället valt att satsa på biblioteken.

– För vår befolkning är det otroligt viktigt ur ett demokratiperspektiv, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Att alltfler bibliotek försvinner runt om i landet är ingen hemlighet. TV4 rapporterade nyligen att en fjärdedel av folkbiblioteken har fått stänga ner sedan millennieskiftet.

Antalet folkbibliotek, vilka oftast drivs i kommunal regi, har då gått från 1 460 till 1 109 stycken i landet.

I Malmö är trenden dock annorlunda.

– Vi har inte lagt ner några bibliotek under 2000-talet. Det var något på 80- och på 90-talet men generellt så har vi gått mot strömmen. Vi har både bevarat men också utvecklat, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Anledningen till att att Malmö går mot strömmen för resten av landet är enligt Trollmyr befolkningen i staden.

”Står väldigt högt på dagordningen”

– Dels är vi en av Sveriges snabbast växande städer, medan andra avbefolkas så utökar vi. Vi har också en ovanligt ung befolkning där hälften är under 35 år och en ovanligt stor andel som kommer från olika delar av världen. Det har gjort att vi satsar mycket på läsning, språket, språkkaféer och så vidare. Biblioteken är jättecentrala.

Där bibliotek läggs ner nämns ofta besparingar och prioriteringar som huvudanledningarna.

– Jag kan inte svara på hur andra har prioriterat och vad de har prioriterat högre. Men jag tycker att för vår befolkning är det otroligt viktigt ur ett demokratiperspektiv.

Även när kommunen beslutar om en ny budget menar Frida Trollmyr att biblioteken kommer vara högprioriterade i Kulturnämnden.

– Vi går in i en budgetprocess nu under hösten men jag tänker att även om det blir nedskärningar inom kulturnämnden så står biblioteken väldigt högt på dagordningen. De ska vi bevara av anledningarna som jag nämnde att staden har.

Bygger ut i Rosengård

Att fler kommuner inte prioriterar som Malmö anser kommunalrådet vara oroande.

– Jag är riktigt orolig för den utvecklingen som sker i Sverige. Det är ganska kortsiktigt tänkt.

Malmö har under de senaste åren öppnat upp nya bibliotek på Västra Hamnen och Limhamn samt rustat upp bibliotek på Lindängen och Oxie. Planer finns även på vidare upprustning och byggnation.

– Rosengårdsbiblioteket är vårt mest besökta bibliotek. Det är inte där det blir mest böcker utlånade men det är där vi har mest besök. Där är biblioteket helt enkelt för litet. Där har vi i Kulturnämnden beslutat att bygga ut det. Tanken är att det ska bli två våningar, dubbelt så stort som i dag, och att barnen ska få den översta våningen.

Planer finns även på nya bibliotek på Hyllie och Södervärn samt upprustning av biblioteken på Kirseberg och Bunkeflo. Till skillnad från på Rosengård är dock inga beslut fattade kring dessa.