”Lilla hjärtats” mamma bör få skyddstillsyn

TT

Uppdaterad 2020-08-06 | Publicerad 2020-07-27

Frivården anser att det finns risk för att mamman till den treåriga flicka som hittades död i en lägenhet i Norrköping i januari återfaller i brott. Därför anses den mest lämpliga påföljden vara skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Arkivbild.

Frivården anser att mamman till den treåriga flicka, även kallad "Lilla hjärtat", som hittades död i en lägenhet i Norrköping i januari bör dömas till skyddstillsyn, rapporterar P4 Östergötland.

Hon motsätter sig dock behandling, vilket innebär att förutsättningarna för en frivårdande påföljd saknas.

Frivårdens utredning, som nu är klar, gör bedömningen att det finns risk för att mamman återfaller i brott och att den mest lämpliga påföljden är att hon döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Frivården hänvisar bland annat till mammans missbruksproblematik, psykiska ohälsa och prokriminella attityder. Därför anser frivården att det finns ett övervakningsbehov.

Skyddstillsyn

Frivården bedömer att skyddstillsyn med särskild behandlingsplan skulle vara den mest lämpliga påföljden för att minska risken för återfall i brott. En utredning om detta gjordes, och socialtjänsten hade för avsikt att bevilja en ansvarsförbindelse och ett antal lämpliga behandlingshem utreddes. Ett av dessa hade möjlighet att ta emot henne, men hon avvisade förslaget. Hon motsätter sig den behandlingsteoretiska grund som det aktuella behandlingshemmet arbetar utifrån.

Frivården konstaterar därför att förutsättningarna för en frivårdande påföljd saknas.

Inte psykiskt sjuk

Tidigare har Rättsmedicinalverket i ett utlåtande konstaterat att kvinnan inte led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet och det därför saknas förutsättningar för att döma henne till rättspsykiatrisk vård.

Den rättspsykiatriska undersökningen gjordes efter att Norrköpings tingsrätt beslutat att förordna om en sådan i samband med att rätten meddelade att bevisningen inte räckte för att döma kvinnan för mord, vilket hon åtalats för.

Hon dömdes i stället för att av oaktsamhet vållat flickans död genom underlåtenhet att omgående tillkalla sjukvårdspersonal eller ta henne till sjukhus.

Huvudförhandlingen återupptas den 30 juli då tingsrätten ska ta ställning till vilket straff kvinnan ska få.

ANNONS