Muslimsk skola har haft könsseparerad undervisning i 22 år

Publicerad 2020-07-08

Römosseskolan i Göteborg har haft uppdelade lektioner för pojkar och flickor i flera ämnen.

Det har pågått sedan skolan med muslimsk profil startades för 22 år sedan, skriver SVT.

– Man har tillämpat nån typ av könsseparerad undervisning under lång tid, säger Frida Eek på Skolinspektionen till kanalen.

Römosseskolan, en skola med muslimsk inriktning i stadsdelen Gårdsten i Göteborg har bedrivit könsseparerad undervisning sedan skolan startades för 22 år sedan. Bland annat har pojkar och flickor haft separata lektioner i idrott, slöjd och musik, skriver SVT Väst som har tagit del av Skolinspektionens granskning av skolan.

– Utifrån de uppgifter vi har fått har man tillämpat nån typ av könsseparerad undervisning på den här skolan under lång tid ja, säger Frida Eek, jurist vid Skolinspektionen till SVT Väst.

Skolan har delat upp lektioner mellan pojkar och flickor.

Har varit möjligt att dela upp

Men trots att uppdelningen pågått en längre tid var det först vid en tillsyn förra året som Skolinspektionen kunde rikta kritik mot skolan för uppdelningen. Fram tills för två år sedan, då en lagändring gjordes, har det nämligen varit möjligt att dela upp pojkar och flickor i ämnen ”av känslig karaktär”.

– Det är en delvis ny skrivning i läroplanen och retroaktivt kan vi inte kritisera en skola för förhållanden som rått innan den nya skrivningen trädde i kraft, säger Frida Eek.

Har inte åtgärdat kritiken

Under en uppföljande tillsyn under våren konstaterade Skolinspektionen att elever i årskurserna 4 till 9 fortfarande hade könsuppdelade lektioner i idrott, musik, slöjd och bild. Nu har man på sig fram till augusti för att ändra på det, vilket man enligt myndigheten har lovat att man ska.

Skolans ledning har inte uttalat sig om kritiken.

På sin hemsida uppger skolan att den bedriver sin undervisning enligt Skolverkets riktlinjer. Utöver det har man islams läror som grundläggande princip och elever ges också möjlighet att be under skoldagen. Skolan har tidigare fått kritik för att eleverna inte uppfattar bönestunderna som frivilliga, något som SVT Väst rapporterat om.