Bra av C att kräva ny chans för unga

Migrationsverket har i praktiken erkänt att åldersuppskrivningarna inte varit tillräckligt rättssäkra.

Det är hederligt av Centerpartiet att kräva att avvisningarna av ensamkommande unga ska frysas.

I lördags meddelade Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik att myndigheten omedelbart stoppar alla asylbeslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning.

Att beslutet kommer bara några dagar efter att barnombudsmannen Fredrik Malmberg kallat till sig Migrationsverket och andra myndigheter för att diskutera självmorden bland afghanska unga är knappast en slump.

BO har i flera månader drivit den här linjen och i kombination med ett hela tiden ökande intresse i medier för dessa barns psykiska mående, åtskilliga JO-anmälningar och avslöjanden om egendomliga uppskrivningar, blev pressen troligen för stor.

Beslutet gäller till dess att Rättsmedicinalverket i mars tar över åldersbedömningar med metoder som är mer tillförlitliga.

Stoppet är utmärkt. Beslutet om en människa får stanna i Sverige eller ej kan vara livsavgörande och får i en stat som gör anspråk på att vara anständig inte bygga på godtycke.

Det finns exempel där handläggare skrivit upp åldern utan att ens ha träffat den asylsökande, formella födelsebevis har avfärdats som förfalskade utan någon annan motivering än att handlingar ofta är förfalskade, myndighetens rättsliga ställningstaganden har inte alltid följts och i ett fall lyckades en tjänsteman med konststycket att komma fram till att helsyskon var födda med fem månaders mellanrum.

Migrationsverkets beslut betyder indirekt att myndigheten medger att dess metoder inte har varit tillräckligt rättssäkra.

Det är dystert, inte minst med tanke på att det de senaste två åren har det gjorts cirka 5 600 åldersuppskrivningar. Tusentals personer som utan bevis har förvandlats till vuxna i det svenska asyllotteriet.

Under samma period fattades nästan 2 000 beslut om utvisning eller avvisning.

Ingen vet hur många av de unga som har fått avslag som finns kvar i landet, men de är många.

Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson krävde i går att alla dessa ungdomar ska få en ny chans. Vare sig de har överklagat eller fått ett slutgiltigt beslut ska de erbjudas en mer rättssäker prövning med den kommande metoden.

Det är ett hedervärt krav, men i det rådande politiska klimatet allt annat än opportunt. Rättssäkerhet är ingen valvinnare.

Att vänsterpartiet nappar på utspelet är inte otroligt. Säkerligen också en och annan miljöpartist i smyg, men de har ju regeringssamarbetet att tänka på.

Det skulle förvåna om förslaget vinner tillräckligt politiskt stöd för att bli verklighet. Men i just detta fall skulle jag inte ha någonting emot att bli överraskad.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna i Sverige