Dystert för Löfven - nu hopar sig orosmolnen

Det mesta går Sverigedemo­kraternas väg just nu.

Efter Stefan Löfvens besked om nyval har stödet för SD ökat. Och flyktingar och invandring har blivit en mycket viktigare valfråga.

Med sitt besked att Sverige går till extraval i vår släppte stats­minister Stefan Löfven (S) lös krafter som han sannolikt inte hade räknat med.

I väljarbarometern från Aftonbladet/Sverige tycker som publicerades i förrgår ökade stödet för Sverigedemokraterna med två procentenheter. Det var den första mätningen sedan nyvalet blivit en realitet.

Dagens mätning från Aftonbladet/Sverige tycker visar att utvecklingen fortsätter att gå Sverigedemokraternas väg. ­Några dagar före valet i höstas ansåg mindre än en femtedel, 18 procent, av väljarna att invandrare och flyktingar var en av de viktigaste valfrågorna. I dag tycker mer än var fjärde väljare, 26 procent, att det är det.

Men det är inte bara Sverige­demokraterna som, åtmin­stone i det korta perspektivet, tjänat på nyvalet. I veckans väljar­barometer ökade stödet för ­Alliansen med 2,8 procent­enheter.

I den nya mätningen av de ­viktigaste valfrågorna tycker 31 procent att den svenska ekonomin är en av de viktigaste val­frågorna. Före valet var 23 procent av väljarna av den upp­fattningen.

Också det här är förändringar som borde ge Stefan Löfven fjärilar­ i magen. Ekonomin är en moderat paradfråga och under hela förra mandatperioden ansåg­ fler väljare att en M-ledd regering skulle sköta ekonomin bättre än en S-ledd.

Sjukvården däremot, ett av ­Socialdemokraternas starka kort, har sjunkit på väljarnas ­lista. I dag är det 22 procent som anser att det är en av ­valets viktigaste frågor. Strax före valet i september hade 27 procent den uppfattningen.

Orosmolnen hopar sig alltså för Stefan Löfven. Hans ambition är ju att gå framåt i nyvalet. Men för närvarande ser det dystert ut.

Alla väljare är dock inte intresserade av samma ­saker. Att Sverigedemokraterna ständigt och jämt kritiserar flykting- och ­invandringspolitiken har sina randiga skäl. 85 procent av SD-väljarna tycker att det är en av de viktigaste valfrågorna.

Också Miljöpartiet har ett stort stöd för sitt ­fokus. 65 procent av deras väljare anser att miljön är en av de viktigaste frågorna i valet i mars. Bland väljarna i allmänhet är det dock färre som placerar den på topplistan nu än vid valet i höstas.

Socialdemokraternas väljare ­ligger i fas med väljarkollektivet som helhet och anser att sysselsättning och jobb är den ­viktigaste valfrågan. Alliansväljarna ­anser däremot att den svenska eko­nomin är viktigast.

Följ ämnen i artikeln