EU spelar högt för att desarmera Putins gasvapen

EU spelar ett högt spel för att försöka vrida gasvapnet ur händerna på Vladimir Putin och samtidigt minska hans krigskassa.

Lyckas man innebär det att priset på el kan sjunka rejält.

Om inte kommer en redan svår situation i vinter att förvärras ytterligare.

En central del i EU:s plan är att sätta ett pristak på rysk gas. EU skulle med andra ord bestämma hur mycket den ryska gasen får kosta. Detta är enligt EU-kommissionen möjligt eftersom Ryssland har få alternativa mottagare av gasen som normalt går till Europa.

För att transportera gasen krävs det pipelines som exempelvis Nordstream 1 som går på Östersjöns botten till Tyskland. Det finns väldigt få alternativa rörledningar som gör att Ryssland istället kan exportera till andra. Att bygga nya till exempelvis Kina tar många år.

I dag uppges Ryssland bränna upp den gas som normalt skulle gå till Europa i Nordstream 1 utan att få ett öre för den.

Även om Rysslands krig är orättfärdigt är det naturligt att Putin använder de vapen han förfogar över för att försöka vinna och att Europa kontrar så gott man kan.

På liknande sätt har världens sju rikaste länder, G7, lovat ett pristak på rysk olja. Det anser man sig kunna lyckas med eftersom, en stor del av världens flotta av tankfartyg försäkrar sin last via västerländska försäkringsbolag.

Tankerfartygen förbjuds helt enkelt att transportera olja som sålts över pristaket. Pristaket ska introduceras från årsskiftet.

Förutom att minska Rysslands inkomster har pristaken fördelen att dämpa den galopperande inflation som just nu destabiliserar västvärldens ekonomier.

En anläggning till Nordstream 2 i Tyskland.

Stänga alla kranar

Men Rysslands president gjorde i går klart att han inte stillatigande tänker acceptera EU:s och G7:s försök att reglera priserna på rysk energi.

– Vi kommer inte att leverera någonting om det går emot våra intressen, hävdade Putin på ett ekonomiskt toppmöte i Vladivostok. Vi kommer inte att leverera olja, gas, kol eller eldningsolja. Vi kommer inte att leverera någonting.

Givetvis kan Ryssland stänga alla kranar till Europa men då går de också miste om stora intäkter. Europa är den största importören av rysk gas. I så fall skulle Putin i praktiken rikta sanktioner mot sig själv eftersom han inte kan sälja gasen vidare till någon annan.

I dag har Ryssland fortsatt stora intäkter från gasexport till EU eftersom bristen gör att gaspriset hela tiden går upp. Men upphör Ryssland exportera så försvinner intäkterna helt.

Så vad vi ser mellan Ryssland och EU är ett chicken race där båda sidor spelar högt för att få den andra att vika sig.
Putin kan välja att låta Europa ”frysa som vargsvansar”, som han själv uttryckte det, och hoppas att han därmed kan splittra EU. Något han förväntar sig ska leda till att Europas militära och finansiella stöd till Ukrainas minskar och sanktionerna mot Ryssland lättas.

Lyckas taktiken kan det vara värt att den ryska statskassan delvis dräneras. Misslyckas den försvagas Putins möjligheter att föra kriget vidare.

Minskat beroende

EU å sin sida räknar kallt med att Ryssland ska tvingas acceptera det lägre priset och fortsätta leverera gas i viss omfattning. Tillräckligt för att Europa ska klara vintern.

Man vågar spela högt därför att Europas beroende av rysk gas trots allt minskat. EU-chefen Ursula van der Leyen hävdar att Ryssland nu bara står för nio procent av den gas EU importerar jämfört med 40 procent när kriget startade. EU har bland annat skrivit kontrakt med Qatar, Algeriet, Azerbajdjan och USA för att ersätta den ryska gasen.

Om den fungerar är en extra vinst med EU:s djärva taktik att Ryssland kommer att få in mindre pengar på sin energiexport och därmed får svårare att finansiera kriget i Ukraina.

Går EU:s strategi inte hem blir det ännu svårare och mer smärtsamt för Europas medborgare och företag att ta sig igenom vintern.

EU har ytterligare några instrument i verktygslådan. Förslag som också ska diskuteras när EU:s energiministrar möts imorgon, fredag.

”Solidaritetsskatt”

En ”solidaritetsskatt” på de energibolag som i dag gör vinster "de aldrig kunde drömma om" eftersom det höga gaspriset också driver upp priset på el som produceras från vind, sol och kärnkraft. Intäkterna från skatten ska fördelas på behövande företag och konsumenter i unionen.

Obligatoriska besparingar på el under de timmar där förbrukningen är som störst. I ett värsta scenario kan det bli aktuellt med ransoneringar.

Kommer det att fungera?

Sanningen är att ingen vet. Det finns så många osäkerhetsfaktorer.

Hur kommer Ryssland att agera?

Hur mycket blåser det i vinter? Hur kallt blir det?

Det senare är avgörande detaljer som varken Europa eller Ryssland kan kontrollera.

Följ ämnen i artikeln