Dags att Musk svarar på frågorna om barnarbete

Elon Musk vill gärna framstå som frälsaren som genom sina elbilar bidrar till att rädda världen från klimatförändringarna.

Men när Aftonbladet avslöjar att en viktig mineral som Tesla använder i sina bilar kan ha utvunnits genom barnarbete så är världens rikaste man väldigt tyst.

Anständigheten kräver att Musk svarar på frågorna.

Jag måste erkänna att innan jag läste Staffan Lindbergs och Magnus Wennmans reportage från Madagaskar hade jag rätt vaga föreställningar om mineralen glimmer.

Förmodligen är jag inte ensam om det.

Att den gått under radarn kan vara en förklaring till att biltillverkarna inte försäkrat sig om hur glimmer utvinns trots att de i sin policy garanterar att ingen av komponenterna som ingår i deras elbilar utvinns genom barnarbete.

Men det fråntar dem inte från ansvar.

Det är upp till Tesla, Volvo och alla andra företag som vill framstå som justa, humana och trovärdiga att kontrollera hur deras metaller och andra produkter utvinns eller framställs.

Aftonbladet har i några reportage visat hur glimmer på Madagaskar delvis utvinns genom barnarbete. Barn så unga som 13 år som borde gå i skolan kryper istället runt i underjordiska gångar och plockar upp metallen. 

En av pojkarna säger i reportaget att om han inte jobbade i gruvan så skulle han svälta och att det händer att han svimmar i gångarna på grund av brist på syre. 

Ändå får han bara en spottstyver i lön. Trots den brist på glimmer som råder på världsmarknaden betalar uppköparna ett lågt kilopris på Madagaskar, bara tre kronor.

Glimmer är väldigt värmetåligt och används i el-bilar för batteriisolering. 

 Elon Musk

Nolltolerans

Aftonbladets team har ställt ett antal frågor till Tesla om de använder glimmer från Madagaskar. Istället för att svara skickade Tesla länkar till tre policydokument där glimmer inte nämns överhuvudtaget.

Av dokumenten framgår att Tesla har nolltolerans mot barnarbete. Några mineraler brutna av minderåriga ska helt enkelt inte få finnas i bilarna.

Ändå kan Aftonbladet via amerikansk tullstatistik visa att två kinesiska företag som köpt upp stora mängder glimmer från Madagaskar levererat hundratalas ton av denna produkt till Tesla.

Det framstår med andra ord som fullt möjligt att den batteriisolering som sitter i Teslabilar delvis tillverkats med glimmer från barnarbete.

Frågan är uppenbarligen känslig eftersom Tesla vägrat svara på den. Istället är intrycket att Musks sociala plattform X, tidigare Twitter, försöker misstänkliggöra Aftonbladets reportage genom att spammärka. Även om det är omöjligt att veta om Musk personligen varit inblandad i beslutet.

Biltillverkare vill gärna berätta om sina produkter när de kan skryta om hur miljövänliga och tekniskt avancerade de är men så fort den rosenskimrande bilden hotar att solkas så uppstår pinsam tystnad.

Trots att det vore ärligare, och i längden förmodligen bättre för varumärket, om Tesla sade som det var och istället agerade för att säkerställa att den glimmer de köper inte utvunnits genom barnarbete. 

Samma kritik kan riktas mot Volvo som inte vill låta sig intervjuas om det faktum att man använder glimmer från Ryssland.

Noll koll

Hanteringen är del av en större problematik där världen snabbt måste ställa om för att hantera klimathotet. Här har Elon Musk med Tesla gjort en stor pionjärinsats för att snabba på utvecklingen av elbilar. Men elbilar, liksom många andra liknande produkter, kräver olika metaller och sällsynta jordartsmetaller. Vilket i sin tur kräver gruvor. Många av fyndigheterna finns i fattiga länder där de delvis bryts på ett sätt som inte uppfyller västerländska miljö- och säkerhetskrav.

För några år sedan visade Aftonbladet hur barnarbetare utvinner kobolt i Kong-Kinshasa under svåra förhållanden. Litium, som används i många olika typer av batterier, har en svår miljöproblematik.

Västerländska företag skriver vackra policys om att utvinningen ska ske miljövänligt och utan användande av barnarbete men har ofta noll koll på om deras underleverantörer verkligen lever upp till de hårda kraven. Ibland undrar man om de ens vill veta.

Den utvecklade världens jakt på dessa metaller riskerar att skapa nya svåra miljöproblem när själva syftet med omställningen är att driva fram en mer hållbar värld.

Men människor i väst vill fortfarande ha sina bilar och är till viss del beroende av dem. Skillnaden är bara att de ska gå på el istället för fossila bränslen.

Laha Varivahtse, 13, i gruvan på Madagaskar.

Utvinning i Sverige

I början av året gjordes ett stort fynd av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. En utvinning där skulle göra Sverige och hela EU mindre beroende av Kina och andra länder där det är tveksamt om produktionen sker på ett miljö- och människovänligt sätt. Stora litium-fyndigheter finns i södra Sverige.

Men så fort det ska byggas en gruva i Sverige leder det till starka lokala protester som ofta leder till att frågan om brytning hamnar i oändliga tillståndsprocesser.

Istället blundar både företag och ansvariga politiker och fortsätter köpa från leverantörer som använder barnarbete och miljöskadliga metoder.

Klimatomställningen gör att vi ständigt hamnar i olika moment 22 som ofta slutar med att vi står där med rumpan bar.

För att bryta den här onda cirkeln är det nödvändigt att företag som Tesla och Volvo är både ärliga och noggranna med vad de köper från sina underleverantörer.

Som en representant för gruvföretagarföreningen i Madagaskar säger i ett av Aftonbladets reportage.

– Bilföretagen i väst måstes ställa tydliga krav och inte bara köpa till lägsta pris.

Därför är det rimligt att Elon Musk svarar på frågan: Kan du garantera att det inte sitter glimmer som utvunnits genom barnarbete i Teslabilar?

Följ ämnen i artikeln