Viktigt att snippamålet tas upp igen

Det blir en ny förhandling om Snippamålet.

Men det betyder inte nödvändigtvis att mannen fälls.

Den egendomliga domen har på goda grunder vållat en hel del uppmärksamhet.

En man som dömdes till tre års fängelse i tingsrätten för våldtäkt mot barn friades i hovrätten efter att domare med ett något ålderstiget ordförråd plockat fram en ordbok för att försöka lista ut vad ordet snippa betyder.

Klockan 08.45 i morse kom det besked från Högsta domstolen som många har väntat på.

Rättegångsfel, konstaterar justitieråden. Så här får det inte gå till i en rättssal.

Därför skickas målet tillbaka till hovrätten för en ny prövning.

Skälen till detta beslut kommer det sannolikt att förr eller senare skrivas avhandlingar om, men låt oss försöka hålla oss till det grundläggande.

När åklagare väcker åtal lämnas en stämningsansökan in till domstolen i vilken den så kallade gärningsbeskrivningen är angiven.

Det är berättelsen om vad som påstås är brottsligt och eftersom varje mål är unikt kan den se ut på väldigt olika sätt. Men brottsplats och tidpunkt är vanligt förekommande ingredienser.

Gärningsbeskrivningen binder också domstolen och sätter gränser för vad som prövas. Den som är åtalad för mord kan inte dömas för låt oss säga stöld.

I anslutningen till denna berättelse ska åklagare också ange de straffbestämmelser som hen anser vara lämpliga.

Här har dock domstolen en större frihet. Kanske håller tingsrätten inte med om att det var mord och dömer för grov misshandel och vållande till annans död i stället.

I just detta fall har den lilla flickans berättelse om att mannen hade fingrar inne i hennes snippa ställt till det för hovrätten.

För åklagare, försvarsadvokat och den tingsrätt som dömde mannen till fängelse var det en självklarhet att detta är ett barns ord för vagina.

Hovrätten, däremot, var inte lika säker. Efter visst grubblande kom domstolen fram till att hon bara syftade på de yttre könsdelarna. Och om så är fallet, har ingen penetration skett och ingen våldtäkt begåtts.

Åklagaren ansåg att detta handlade om våldtäkt mot barn. Hovrätten ansåg att det handlande som fanns i gärningsbeskrivningen var styrkt.

Men domstolen ansåg också att detta brottsliga beteende inte utgjorde våldtäkt mot barn. Och eftersom det inte fanns något alternativyrkande fanns ingen annan utväg än att fria.

Men hovrätten sade inte ett pip om sin tveksamhet under förhandlingen. En oklarhet kom som en kalldusch för åklagaren då den friande domen meddelades.

Det är här det blev fel, konstaterar HD.

Visserligen bör en domstol endast undantagsvis hjälpa åklagaren på traven. Domarna ska vara neutrala under processen och inte börja styra och ställa för att öka sannolikheten för fällande dom.

Men justitieråden anser att domstolen måste ha begripit att det fanns i vart fall en alternativ straffbestämmelse som täcktes av gärningsbeskrivningen, nämligen sexuellt övergrepp mot barn.

Ett brott som rent juridiskt inte är lika allvarligt som våldtäkt, men som också leder till fängelse vid fällande dom.

Hovrätten, anser HD, hade en skyldighet att agera för att kunna pröva gärningsbeskrivningen mot det mildare brottet.

Det handlar ytterst om en grundläggande rättslig princip. Lika fall ska behandlas på samma sätt. Då måste domstolar i vissa fall agera.

Jag föreställer mig att denna fredag inte är den roligaste i yrkeslivet för de hovrättsdomare som dömde i målet.

Årets mest uppmärksammade frikännande underkänns på grund av klantighet. Att åklagaren kunde ha varit mer precis i sitt arbete är förmodligen en klen tröst.

Men vi andra har skäl att glädjas över beskedet.

Dels för att tilltron till rättsväsendet knappast har stärkts av fadäsen. Dels för att en liten flicka har rätt till en prövning som inte bryter mot en grundläggande rättslig ordning.

Det är nu inte säkert att mannen fälls och att tingsrättens treåriga fängelsestraff fastställs. Den nya förhandlingen kan ju sluta i att hovrätten inte anser att bevisen är tillräckliga.

En sak är jag dock säker på:
Vi kommer inte se en ny dom där domarna sitter och slår i en ordbok på jakt efter innebörden av ordet snippa.

Manifestation mot ”snippadomen” i mars tidigare i år.